ASN Duurzaam Obligatiefonds

Handelskoers

Fondskosten: 0,45%

Belegt in staatsobligaties en in groene en sociale obligaties

Het ASN Duurzaam Obligatiefonds belegt in staatsobligaties en in groene en sociale obligaties in euro’s van (semi-) overheden die voldoen aan onze strikte duurzaamheidscriteria. We beleggen minstens 85% van de portefeuille in staatsobligaties. Overheden hebben een essentiële rol bij het realiseren van een duurzame, rechtvaardige maatschappij. Zij zorgen immers voor basisbehoeften als wonen, schoon water en gezondheidszorg. De landen waarin het fonds belegt, worden beoordeeld op twee punten: hun duurzaamheid en hun terugbetaalcapaciteit. Hoe beter een land scoort op de combinatie van duurzaamheidscriteria en terugbetaalcapaciteit, des te meer het fonds erin belegt. De terugbetaalcapaciteit is de verhouding tussen de belastinginkomsten en de renteverplichtingen van een land.

Artikel 9

Dit beleggingsfonds is een Artikel 9 product in de betekenis van de SFDR. Dat betekent dat dit beleggingsfonds zich specifiek richt op het behalen van duurzame beleggingsdoelstellingen. Duurzaamheid is dan ook een verbindend en verplicht onderdeel van het beleggingsproces. Lees meer

Voor het ASN Duurzaam Obligatiefonds selecteren we landen die voldoen aan minimumeisen voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Zo moeten ze de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens respecteren. En bepaalde verdragen hebben ondertekend, zoals het verdrag tegen het gebruik van clustermunitie. Landen die aan onze criteria voldoen, toetsen wij jaarlijks op hun duurzame prestaties, zoals beschermd natuurgebied, CO2-uitstoot per inwoner en inkomensgelijkheid.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Maandbericht ASN Duurzaam Obligatiefonds

Universum

Wilt u weten welke landen en overheden zijn toegelaten tot het beleggingsuniversum van dit fonds? Bekijk hier het universum.

Documenten