ASN Microkredietfonds

Belegt al 25 jaar in eerlijke kansen voor ondernemers in lage-inkomenslanden.

Handelskoers 24-05-2022 € 53,59

Lopende kosten 2,33%

Het ASN Microkredietfonds bestaat 25 jaar!

Het ASN Microkredietfonds was het eerste microkredietfonds in Nederland en richt zich al 25 jaar op het creëren van positieve maatschappelijke impact in lage-inkomenslanden en het terugdringen van ongelijkheid.

Het ASN Microkredietfonds is een stabiel beleggingsfonds met een laag risico en een enorme sociale impact. Bekijk voor meer informatie over de sociale impact van het ASN Microkredietfonds in 2020 ons Impact Report.

Belegt in eerlijke kansen voor ondernemers in minder ontwikkelde landen

Het ASN Microkredietfonds belegt in onderhandse leningen aan, en aandelenparticipaties in microfinancieringsinstellingen (MFI’s). MFI’s verstrekken financiële diensten aan mensen met een laag inkomen, micro-ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden. Daarmee draagt het ASN Microkredietfonds bij aan armoedebestrijding, de groei van werkgelegenheid en de ontwikkeling van de lokale economie.

Artikel 9

Dit beleggingsfonds is een Artikel 9 product in de betekenis van de SFDR. Dat betekent dat dit beleggingsfonds zich specifiek richt op het behalen van duurzame beleggingsdoelstellingen. Duurzaamheid is dan ook een verbindend en verplicht onderdeel van het beleggingsproces. Lees meer

We boordelen de MFI’s waarin het ASN Microkredietfonds belegt, op hun financiële soliditeit en hun sociale beleid. We kijken daarnaast of MFI’s de klanten die een microkrediet lenen, beschermen tegen te veel of te grote leningen. We letten er ook op dat de rente niet te hoog is. De MFI’s waarin het ASN Microkredietfonds belegt, zetten zich in voor klanten die bij reguliere banken niet terecht kunnen, zoals vrouwen en boeren in afgelegen gebieden. Zo geeft het fonds kansen aan mensen die dat het meest nodig hebben.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Universum ASN Microkredietfonds

De beleggingen die zijn goedgekeurd voor het ASN Microkredietfonds vind je in het jaarverslag van dit fonds.

Documenten

.