ASN-Novib Microkredietfonds

Belegt in eerlijke kansen voor ondernemers in minder ontwikkelde landen.

Handelskoers 09-04-2021 € 52,87

Fondskosten 2,30%

Belegt in eerlijke kansen voor ondernemers in minder ontwikkelde landen

Het ASN-Novib Microkredietfonds belegt in onderhandse leningen aan, en aandelenparticipaties in microfinancieringsinstellingen (MFI’s). MFI’s verstrekken financiële diensten aan mensen met een laag inkomen, micro-ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden. Daarmee draagt het ASN-Novib Microkredietfonds bij aan armoedebestrijding, de groei van werkgelegenheid en de ontwikkeling van de lokale economie.

Artikel 9

Dit beleggingsfonds is een Artikel 9 product in de betekenis van de SFDR. Dat betekent dat dit beleggingsfonds zich specifiek richt op het behalen van duurzame beleggingsdoelstellingen. Duurzaamheid is dan ook een verbindend en verplicht onderdeel van het beleggingsproces. Lees meer

We boordelen de MFI’s waarin het ASN-Novib Microkredietfonds belegt, op hun financiële soliditeit en hun sociale beleid. We kijken of MFI’s klanten die een microkrediet lenen, beschermen tegen te veel leningen of te grote leningen. We letten erop dat de rente niet te hoog is. De MFI’s waarin het ASN-Novib Microkredietfonds belegt, zetten zich in voor klanten die bij reguliere banken niet terecht kunnen, zoals vrouwen en boeren in afgelegen gebieden. Zo geeft het fonds kansen aan mensen die dat het meest nodig hebben.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Universum ASN-Novib Microkredietfonds

De beleggingen die zijn goedgekeurd voor het ASN-Novib Microkredietfonds vind je in het jaarverslag van dit fonds.

Documenten

.