ASN Groenprojectenfonds financiert grootste drijvende zonnepark van Europa

Het nieuwe zonnepark Bomhofsplas drijft op een zandafgraving ten noorden van Zwolle. Dit project voorziet circa 7.200 huishoudens in Zwolle van groene stroom. Met ruim 18 hectare en 72.000 panelen is het de grootste drijvende zonne-energie installatie in Europa en de grootste buiten China wereldwijd. Het zonnepark wekt duurzame energie op, waarbij rekening wordt gehouden met behoud en stimulans van biodiversiteit. Een aanwinst voor het ASN Groenprojectenfonds.


De Bomhofsplas is een zandafgraving met industriewater. De zonnepanelen zijn gemonteerd op een metalen frame dat op plastic tonnen drijft. Vanwege de gunstige ligging op water, wordt het zonlicht optimaal gebruikt en leveren de panelen meer stroom op dan hun soortgenoten op land. Voor het ASN Groenprojectenfonds is dit de eerste financiering van zon op water. Een belangrijke overweging daarbij is de speciale aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit van het project. “De variatie van mogelijkheden binnen het opwekken van zonne-energie maakt dat we deze energiesoort optimaal kunnen benutten”, vertelt fondsmanager Rosemarijn van der Meij. “We verwachten dat dit project een opmaat is naar meer financieringen van zon op water, waarbij we ook de bouw kunnen financieren.”

Ecologie en energie: een goede combinatie

De Bomhofsplas is het thuis van veel verschillende water- en zoogdieren. Tijdens de ontwikkeling van het zonnepark is daarom veel rekening gehouden met het behoud en stimuleren van het ecologische systeem. Om de impact van het zonnepark op de natuur te beperken, is slechts dertig procent van het wateroppervlak voorzien van zonnepanelen. Daarnaast heeft het park brede lichtstraten en goede luchtcirculatie, waardoor het waterecosysteem niet verstoord raakt. Onder water zijn zogenaamde biohutten geïnstalleerd – gevlochten mandjes die biodiversiteit stimuleren. De hutten bieden voedsel, schuilplaats en bescherming aan zowel kleine als grote vissen in de plas.
Ook bij de realisering van het zonnepark ging er extra aandacht naar het behoud van flora en fauna. Een al bestaand veld drijvende zonnepanelen wekte genoeg stroom op voor de bouw. Niet alleen koelkasten, magnetrons en computers bleven werken, maar met de opgewekte energie werd ook het elektrisch gereedschap opgeladen. Zo was de bouw nagenoeg energieneutraal.
Ook in de toekomst blijft natuurvriendelijke innovatie belangrijk. Een onderzoeksbureau bekijkt daarom momenteel hoe de ecologie rondom het drijvende zonnepark verder gestimuleerd kan worden.

Natuurvriendelijke samenwerking

Het Bomhofsplaspark is een samenwerking van Blauwvinger Energie, Energiefonds Overijssel, Groenleven en het ASN Groenprojectenfonds. Via energieleverancier Greenchoice wordt de stroom straks aan huishoudens en bedrijven geleverd.

Over het ASN Groenprojectenfonds:

Het ASN Groenprojectenfonds financiert projecten in onder andere duurzame energie, duurzame bouw en decentrale energievoorziening. De beleggingen bestaan uit onderhandse leningen en aandelenkapitaal. Het ASN Groenprojectenfonds is opgericht in 1995 en behoort daarmee tot de oudste groene beleggingsfondsen van Nederland. Het fonds is onder andere verkrijgbaar via ASN Bank, of een van de andere distributeurs zoals ING Bank of BinckBank.
Meer informatie over dit fonds is te vinden op de fondspagina