Mededelingen van de beheerder over 2021

Hier vind je de laatste mededelingen van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. over de ASN Beleggingsfondsen.

30-04-2021 Dividend van de ASN Beleggingsfondsen

De dividendbedragen zijn vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene vergaderingen van aandeelhouders op 29 april 2021. Bijgaande advertenties zijn op 30 april geplaatst in dagblad Trouw. Overzicht van de dividenden van alle ASN beleggingsfondsen:

30-04-2021 Stemresultaten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen op 29 april 2021

18-03-2021 Algemene Aandeelhoudersvergaderingen op 29 april 2021

De aankomende Algemene Aandeelhoudersvergaderingen (Ava) van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. vinden plaats op 29 april 2021 om 10.00 uur en om 11.15 uur. De oproeping, de stemvolmachtformlieren (i.v.m. de online vergadering) en alle vergaderstukken staan op onze Ava pagina.

10-03-2021 Wijziging prospectus ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (‘ABB’) maakt hierbij bekend dat op 10 maart 2021 een nieuwe versie van het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en van het prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. van kracht wordt.

In de prospectussen is aanvullende informatie over duurzaamheid opgenomen naar aanleiding van de EU-verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation “SFDR”). Voorts is het addendum van 10 december 2020 verwerkt in het prospectus van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. De geactualiseerde prospectussen van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. zijn onderstaand te raadplegen en ook te vinden op deze website onder “Documenten”.

SFDR

ABB heeft een lange traditie in duurzaam beleggen. Al bijna dertig jaar lang hanteert ABB een beleggingsbesluitvormingsproces dat zich richt op het bereiken van duurzame doelstellingen en het minimaliseren van nadelige gevolgen van de beleggingen op milieu en maatschappij. Met de invoering van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) wordt de transparantie en vergelijkbaarheid van duurzaam beleggen verbeterd. Beheerders van beleggingsfondsen dienen informatie over duurzaamheid te vermelden in de prospectussen van de door hen beheerde fondsen.

De prospectussen van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. zijn daarom aangevuld met nog meer informatie over de duurzame keuzes die ABB maakt voor de ASN Beleggingsfondsen. Zo vindt u in het prospectus een beschrijving hoe duurzaamheidsrisico's in beleggingsbeslissingen worden geïntegreerd en een toelichting hoe de impact van duurzaamheidsrisico's op het rendement wordt beoordeeld. Voorts is voor ieder fonds een beschrijving van de duurzame beleggingsdoelstellingen toegevoegd alsmede een toelichting over de wijze waarop de duurzame beleggingsdoelstellingen moeten worden bereikt. Daarbij is ook een toelichting gegeven op de methodologie om de voortgang te meten zolang passende referentiebenchmarks nog niet beschikbaar zijn, met name hoe CO2 reductiedoelstelling moet worden bereikt in het licht van het Parijs akkoord.

Door hun duurzame beleggingsdoelstelling zijn alle ASN Beleggingsfondsen artikel 9 producten in de betekenis van de SFDR. Artikel 9 producten zijn beleggingsproducten die zich specifiek richten op het behalen van een duurzaamheidsdoel. De duurzame beleggingsdoelstellingen van ieder fonds staat opgenomen in het hoofdstuk “Supplementen” van het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

09-02-2021 wijziging op- en afslagen

Per 10 maart wijzigen de op- en afslagen voor het ASN Milieu en Waterfonds. Lees meer hierover in de toelichting/Read more about it in the explanatory statement.

NL-Toelichting wijziging op- en afslagen ASN Milieu & Waterfonds (pdf) 126,76 KB

Oudere berichten

Mededelingen van de beheerder over 2020

Mededelingen van de beheerder over 2019, 2018 en 2017