De impact van het coronavirus

Vrijwel alle economen zijn het er inmiddels over eens dat een recessie onvermijdelijk is. Veel bedrijven, vooral in sectoren zoals de luchtvaart, de horeca en de reissector, hebben het moeilijk en een aantal van hen zal het niet redden. Ook andere sectoren zullen meer en meer geraakt worden, naarmate deze situatie voortduurt. Hoe lang en hoe diep de recessie zal zijn is nu nauwelijks te voorspellen. Overheden en centrale banken doen hun uiterste best om met (draconische) noodmaatregelen de pijn te verzachten, maar de tijd zal uitwijzen of dat voldoende helpt.

Deze onzekerheden leiden ertoe dat de beurzen momenteel hard worden geraakt en de aandelenkoersen een grote beweeglijkheid laten zien. Gelet op eerdere crisissituaties, is de algemene verwachting dat dit beeld nog even kan aanhouden. Al valt dat uiteraard nooit met zekerheid te zeggen.

Beleggingsbeleid ASN Beleggingsfondsen

ASN Beleggingsfondsen belegt voor de lange termijn in kwalitatief goede bedrijven met doorgaans een sterke balans. Bedrijven die met hun activiteiten inzetten op de transitie naar een duurzame economie. Die transitie was al ingezet en het zou kunnen dat er door de coronacrisis een versnelde focus komt op de transitie. Hoewel de bedrijven waarin wij beleggen ook geraakt worden door wat zich afspeelt op de financiële markten blijven wij pal achter onze aanpak staan om ons in te zetten voor een betere wereld.

Maatregelen binnen ASN Beleggingsfondsen

Sinds de eerste uitbraken van het virus, zijn wij in frequent contact met onze externe assetmanagers om de impact van het virus op de portefeuilles te monitoren. Dit contact is geïntensiveerd naarmate de crisis zich ontwikkelde. We hebben onze werkwijze aangepast aan de nieuwe situatie zodat we kritische bedrijfsprocessen waarborgen.

  • Een aantal processen ten behoeve van de ASN Beleggingsfondsen is uitbesteed waardoor er vanuit verschillende locaties wordt gewerkt.
  • We houden nauw contact met onze uitbestedingspartners en volgen de maatregelen die zij nemen om de dienstverlening voor de fondsen te kunnen continueren op de voet.
  • Door middel van informatieverzoeken en periodieke telefonische overleggen houden we een vinger aan pols. Dit stelt ons in staat via korte lijnen met onze uitbestedingspartners te schakelen in het geval omstandigheden daar aanleiding toe geven.
  • ABB heeft een dagelijks Crisisberaad ingesteld waarbij expliciete aandacht wordt gegeven aan de continuïteit van de dienstverlening door onze uitbestedingspartners.

Additionele maatregelen voor de medewerkers van ASN Beleggingsfondsen zijn:

  • Thuiswerken: in navolging van de richtlijnen van het RIVM werken alle medewerkers vanuit huis. Zij hebben toegang tot de relevante systemen. Vergaderen gebeurt telefonisch of online.
  • Communicatie: op de intranetsite is een specifieke sectie ingericht waarmee iedereen dagelijks op de hoogte wordt gehouden van de meest recente ontwikkelingen over het coronavirus, en de interne afspraken daaromtrent. Ook worden collega’s hier bewust gemaakt over maatregelen die zijzelf in acht kunnen nemen. We vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd, maar hopen bovenal dat u, uw collega's en dierbaren gezond zijn.

    Met vriendelijke groet,

    ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.