Alle ASN Beleggingsfondsen zijn artikel 9 (SFDR)

Op 10 maart aanstaande treedt de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking. Deze regelgeving komt voort uit het Sustainable Finance Action Plan (SFAP) dat duurzame beleggingen in de EU wil stimuleren om zo de klimaatdoelen van het Akkoord van Parijs en de Europese Green Deal mede te realiseren.

De SFDR in het bijzonder moet de duurzaamheidsaspecten van financiële producten helderder en transparanter maken, zodat beleggers meer inzicht krijgen in hoe duurzaam hun beleggingen zijn en ze beleggingsproducten ook beter met elkaar kunnen vergelijken op dit gebied.

Het zal u niet verbazen dat wij de doelstellingen van de SFDR omarmen. Daarom werken we hard aan de voorbereiding op deze nieuwe regelgeving. Inmiddels hebben we in het prospectus ons beleid en onze duurzame beleggingsdoelstellingen nog verder geconcretiseerd en het artikel van de beleggingsfondsen opgenomen.

Artikel 9

Vooruitlopend op de publicatie van ons aangepaste prospectus, maken wij nu alvast bekend hoe wij onze beleggingsfondsen hebben ingedeeld ingevolge de SFDR. Alle ASN Beleggingsfondsen zijn door hun Duurzame beleggingsdoelstelling een artikel 9 product in de betekenis van de SFDR.

Artikel 9 producten zijn beleggingsproducten die zich specifiek richten op het behalen van een duurzaamheidsdoel. Duurzaamheid is een verbindend en verplicht onderdeel van het beleggingsproces van deze producten.

Voor de ASN Beleggingsfondsen hanteren wij een zeer zorgvuldig beleggingsproces dat is gericht op het bijdragen aan positieve effecten op de maatschappij en het milieu en het vermijden van negatieve gevolgen van de beleggingen. Uitgangspunt voor dit proces is ons duurzaamheidsbeleid dat zich richt op een brede selectie van duurzaamheidsfactoren, en met name de drie pijlers: mensenrechten, klimaat, en biodiversiteit. Daarnaast houden we specifiek rekening met de risico’s die voort kunnen komen uit niet duurzame ontwikkeling die (mogelijk) het rendement op beleggingen wezenlijk negatief kunnen beïnvloeden (Duurzaamheidsrisico’s).

Binnenkort publiceren we op onze website ook aanvullende informatie in lijn met de nieuwe wettelijke voorschriften, zoals ook het aangepaste Prospectus.

Delen op: