ASN Impact Investors

Zo verrijk je de wereld

Alleen van een rijkere wereld kun je de vruchten blijvend plukken. Daarom beleg je bij ons alleen in bedrijven, instellingen en projecten die naast een financieel rendement ook een positieve bijdrage nastreven op het gebied van klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. Zo werken wij al 28 jaar. En we leggen de lat steeds hoger.

Duurzame keuzes

Lees meer nieuws

Duurzaam Beleggen

ASN Impact Investors belegt in bedrijven, overheden en projecten die mens, dier en natuur respecteren. Die goede financiële resultaten en verwachtingen hebben en die – net als wij – vooruit kijken. Bedrijven met een goed doordachte strategie voor de toekomst die zich committeren aan bijvoorbeeld eerlijke lonen, het welzijn van mensen, slimmer (her)gebruik van grondstoffen en energie-efficiëntie. Duurzaam beleggen is een keuze voor de langere termijn. Wij oefenen invloed uit op de duurzame ontwikkeling met behulp van drie instrumenten: selectie, engagement en stemmen.

Publicaties over onze duurzaamheidsaanpak

Door hun duurzame beleggingsdoelstelling zijn alle ASN beleggingsfondsen artikel 9 producten in de betekenis van de SFDR. Lees meer

Oorsprong

ASN Impact Investors is de handelsnaam van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) en is in 1993 opgericht om via beleggingen invulling te geven aan de visie, missie en strategie om een aanjager van duurzaamheid te zijn.

De ASN beleggingsfondsen worden onder andere aangeboden via ASN Bank. Deze fondsen zijn beursgenoteerd en hierdoor ook verkrijgbaar via andere banken en financiële dienstverleners. Vraag ernaar bij uw bank of financiële dienstverlener.

Bekijk de ASN beleggingsfondsen

Mededelingen

Lees de meest recente publicaties over de ASN beleggingsfondsen en toelichtingen op beleidswijzigingen binnen deze fondsen onder mededelingen.

Mededelingen