ASN Beleggingsfondsen

Zo verrijk je de wereld.

Nieuws en visie

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) is de beheerder. ABB is in 1993 opgericht door ASN Bank om via beleggingen invulling te geven aan haar visie, missie en strategie om een aanjager van duurzaamheid te zijn.

De ASN Beleggingsfondsen worden onder andere aangeboden via ASN Bank. Deze fondsen zijn beursgenoteerd en hierdoor ook verkrijgbaar via andere banken en financiële dienstverleners. Vraag ernaar bij uw bank of financiële dienstverlener.

Bekijk de ASN Beleggingsfondsen

Mededelingen

Je vindt de meest recente publicaties over de ASN Beleggingsfondsen en toelichtingen op beleidswijzigingen binnen deze fondsen onder mededelingen.

Mededelingen

Duurzaam Beleggen

ASN Beleggingsfondsen belegt in bedrijven, overheden en projecten die mens, dier en natuur respecteren. Die goede financiële resultaten en verwachtingen hebben en die – net als wij – vooruit kijken. Bedrijven met een goed doordachte strategie voor de toekomst die zich committeren aan bijvoorbeeld eerlijke lonen, het welzijn van mensen, slimmer (her)gebruik van grondstoffen en energie-efficiëntie. Duurzaam beleggen is een keuze voor de langere termijn. Wij oefenen invloed uit op de duurzame ontwikkeling met behulp van drie instrumenten: selectie, engagement en stemmen.

Meer over onze duurzame keuzes