Duurzame keuzes

Ga direct naar:

Publicaties over onze duurzaamheidsaanpak

Positieve selectie

We zoeken naar bedrijven en projecten die daadwerkelijk actief bijdragen aan de transitie naar een duurzame wereld. Met toekomstbestendige bedrijfsactiviteiten en goede financiƫle vooruitzichten. Een land beoordelen we positiever naarmate het beter scoort op onderwerpen als inkomensongelijkheid, discriminatie en corruptie en terugbetaalcapaciteit. We sluiten activiteiten als wapens, kernenergie, fossiele brandstoffen en bont uit, evenals bedrijven waarbij er vermoedens van kinderarbeid zijn.
Uit de lijst met goedgekeurde ondernemingen, kiezen we vervolgens op basis van financiƫle prestaties en vooruitzichten.

Publicaties over onze duurzaamheidsaanpak

Door hun duurzame beleggingsdoelstelling rapporteren alle ASN beleggingsfondsen onder artikel 9 SFDR. Lees meer.

Klimaatactieplan

In ons Klimaatactieplan beschrijven we welke concrete acties we met al onze fondsen ondernemen om in 2030 beyond net zero uit te komen.

Universa

U kunt per fonds bekijken welke ondernemingen en overheden zich in het beleggingsuniversum bevinden.

Universum ASN Duurzame Mixfondsen

De ASN Duurzame Mixfondsen beleggen in andere ASN beleggingsfondsen. Wilt u weten waarin de ASN Duurzame Mixfondsen kunnen beleggen, dan kunt u de beleggingsuniversa van de andere fondsen raadplegen.

Universum ASN Duurzame Mixfondsen
In welke fondsen wordt belegd en volgens welke verdeling Zeer Defensief Defensief Neutraal Offensief Zeer Offensief
ASN Duurzaam Aandelenfonds 8% 19% 33% 52% 68%
ASN Duurzaam Obligatiefonds 67% 56% 41% 22% 7%
ASN Milieu & Waterfonds 1% 4% 9% 13% 16%
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds 1% 2% 3% 5% 6%
ASN Microkredietpool 23% 19% 14% 8% 3%

Universum ASN Groenprojectenfonds, ASN Microkredietfonds en ASN Biodiversiteitsfonds

De beleggingen die zijn goedgekeurd voor het ASN Groenprojectenfonds, ASN Microkredietfonds en ASN Biodiversiteitsfonds vindt u in het jaarverslag.

Duurzaamheidsonderzoek in de praktijk

Wij onderzoeken of landen, organisaties en bedrijven waarin we zouden kunnen beleggen, voldoen aan onze duurzaamheidscriteria. Dit onderzoeksproces staat beschreven in een praktische handleiding.

Praktische handleiding Duurzaamheidscriteria

Practical guide on Sustainability Criteria

Beleidsdocumenten duurzaamheid

Het duurzaamheidsbeleid van ASN Impact Investors staat in beleidsdocumenten. Deze bieden praktische handvatten waarmee wij beslissingen nemen over onze beleggingen en financieringen. Voor elke pijler, mensenrechten, klimaat en biodiversiteit, is een beleidsdocument. Deze hebben wij ook verder uitgewerkt voor diverse sectoren.

Engagement

Selectief engagement

Wij zijn in gesprek met farmaceutische bedrijven over ethisch handelen en met de kledingsector over leefbaar loon.

Engagementrapportages

Stemmen

Wij stemmen op bijna alle aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin wij beleggen. Dit gebeurt wereldwijd. Het stemmen gebeurt op basis van het duurzame stembeleid dat speciaal voor de ASN beleggingsfondsen is ontwikkeld. Zo stimuleren wij de duurzame ontwikkeling van bedrijven.

Stembeleid ASN Impact Investors

Bekijk hier ons dashboard van onze live stemstatistieken. U vindt hier de onderwerpen waarover wij hebben gestemd, onze stemvoorkeuren (voor of tegen) en nog veel meer. Dit dashboard biedt inzicht in ons stemgedrag en daarmee in onze inzet voor duurzaamheid en positieve impact via stemmen. 

Proxy Voting Dashboard ASN Impact Investors

Stemverslagen

Elk kwartaal doen we verslag van hoe we hebben gestemd. U kunt zien of de fondsen voor of tegen het advies van het ondernemingsbestuur hebben gestemd.

Stemrapportage en case studies stemmen