Een klacht melden

Als je een klacht hebt, kun je die telefonisch, online en per post bij ons melden. We nemen je klacht graag snel in behandeling. Wil je daarom de volgende gegevens bij je klacht vermelden?

 • je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een duidelijke omschrijving van de inhoud van de klacht;
 • eventuele bijlagen die de klacht onderbouwen.

Zie hier onze contactgegevens.

  Wat gebeurt er daarna?

  We streven ernaar de klacht af te handelen binnen tien werkdagen, en uiterlijk binnen acht weken. Als het niet lukt je klacht binnen tien werkdagen af te handelen, ontvang je hierover bericht. Daarin geven we aan hoe lang het behandelen van je klacht naar verwachting gaat duren.

  Niet tevreden met de oplossing?

  Lost ASN Beleggingsfondsen je klacht niet naar tevredenheid op? Dan kun je een brief sturen aan de directie van ASN Beleggingsfondsen. Je gebruikt hetelfde adres maar je voegt toe: t.a.v. de directie.

  Ben je particuliere klant en is je klacht niet opgelost?

  Als de directie van ASN Beleggingsfondsen je klacht niet naar tevredenheid oplost, kun je terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dat kan tot uiterlijk drie maanden nadat de directie haar definitieve standpunt bekend heeft gemaakt. Bij Kifid kunnen consumenten terecht als zij een klacht hebben over financiële dienstverlening. Kifid behandelt de klacht op een onafhankelijke, onpartijdige wijze. Kijk voor meer informatie over de procedure bij het Kifid. Je kunt ook direct contact opnemen via: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Telefoon: 070 - 3338 999. Je kunt je klacht ook direct voorleggen aan de daartoe bevoegde burgerlijke rechter.