De Algemene Aandeelhoudersvergaderingen 2023

De Algemene Aandeelhoudersvergaderingen (Ava) worden op 28 april 2023 gehouden op ons kantoor op de Bezuidenhoutseweg 153 te Den Haag:

 • 9.00 uur: Ava ASN Biodiversiteitsfonds N.V.
 • 10.00 uur: Ava ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.
 • 11.00 uur. Ava ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

Op de vergaderingen zullen in ieder geval aanwezig zijn: het bestuur van de vennootschap, de secretaris, indien van toepassing de Voorzitter van de Raad van Commissarissen en de accountant.

Bijwonen van de Ava's en stemmen

U kunt als aandeelhouder de Ava's op ons kantoor bijwonen om te stemmen of via gevolmachtigde stemmen (met het hieronder te downloaden Formulier Stemvolmacht).

Mochten wij meer aanmeldingen ontvangen voor het bijwonen van de vergadering(en) op ons kantoor dan er beschikbare plaatsen zijn, dan maken we er een hybride vergadering van. Aan de latere aanmelders wordt dan de mogelijkheid geboden de vergadering op afstand langs elektronische weg bij te wonen.

Reageer voor 20 april a.s.

Wij verzoeken u graag om voor 20 april a.s. te reageren als u als aandeelhouder een of meer Ava's wilt bijwonen of via het Formulier Stemvolmacht wilt stemmen. Dat doet u als volgt:

 • Belegt u in een of meerdere fondsen via ASN Bank, stuurt u dan een mail naar informatie@asnbank.nl waarin u aangeeft of u zelf aanwezig wilt zijn (en noteer hierbij ook uw beleggingsrekeningnummer) ofwel via het onderstaande stemvolmacht wilt stemmen. Stuurt u deze volmacht dan ondertekend naar ditzelfde e-mailadres.
 • Belegt u via een ander intermediair in een of meer van onze fondsen? Laat dan bij deze intermediair weten of u aanwezig wilt zijn ofwel via het ondertekend stemformulier wilt stemmen.

Oproeping tot het bijwonen van de Ava's

Oproepingen tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Biodiversiteitsfonds N.V., van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. :

  Formulieren Stemvolmacht

  U kunt met de onderstaande formulieren stemvolmacht geven:

  Vergaderstukken