De Algemene Aandeelhoudersvergaderingen 2023

De Algemene Aandeelhoudersvergaderingen (Ava) worden op 28 april 2023 gehouden op ons kantoor op de Bezuidenhoutseweg 153 te Den Haag:

  • 9.00 uur: Ava ASN Biodiversiteitsfonds N.V.
  • 10.00 uur: Ava ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.
  • 11.00 uur. Ava ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

Op de vergaderingen zullen in ieder geval aanwezig zijn: het bestuur van de vennootschap, de secretaris, indien van toepassing de Voorzitter van de Raad van Commissarissen en de accountant.

U kunt zich niet meer aanmelden

20 april 2023 was de laatste dag waarop u zich kon aanmelden voor het bijwonen of het via volmacht stemmen.

Vergaderstukken