‘Nu nemen we elke twijfel weg’

Het is een mijlpaal voor het ASN Biodiversiteitsfonds: in 2022 beleefde het zijn eerste volledige jaar, zodat de balans kan worden opgemaakt: wat is de positieve impact die het geld van beleggers heeft op biodiversiteit? Dat in kaart brengen, was nog een behoorlijke uitdaging. Fondsmanager Karin van Dijk legt uit.

Is het meten van positieve impact op biodiversiteit bijzonder?

‘Het is nog nooit op deze manier door een investeerder gedaan: de positieve impact op de natuur meten en berekenen van concrete projecten en bedrijven. Daarvoor bestond nog geen algemeen geaccepteerde meetmethodiek en bovendien is het een lastige klus: tellen hoeveel ton CO2-uitstoot je hebt vermeden is veel eenduidiger dan nagaan hoe de populatie aan vogels en andere dieren zich ontwikkelt.’

Karin van Dijk, Fondsmanager ASN Biodiversiteitsfonds

Het is dus een kwestie van bomen en vogels tellen?

'Zo simpel is het niet. Er wordt heel veel energie gestoken in bijvoorbeeld metingen met satellietbeelden waaraan je de hoeveelheid biomassa op de grond kunt afleiden. Met DNA-analyse van bodemmonsters kun je ook vaststellen hoe gezond die is, en er zijn wel degelijk manieren om de hoeveelheid dieren in een gebied vast te stellen met audioregistratie. ‘Maar dat zijn kostbare technieken die nog niet zijn uitontwikkeld.’

Daarom borduren we voort op de bestaande methodiek voor het berekenen van negatieve impact op de biodiversiteit. Die kunnen we voor dit fonds maar ten dele gebruiken omdat wij juist inzetten op bescherming en vooral herstel van de natuur.

Samen met onze partner PRé Sustainability hebben we daarom de meetmethodologie voor biodiversiteit uitgebreid en verfijnd. Er is al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar levenscyclusanalyse en natuurlijke ecosystemen. Dat, gecombineerd met de data die we krijgen van de partijen waarin we investeren, bood voldoende houvast om tot een cijfer te komen.’

Elke euro in dit fonds herstelt of beschermt 1 vierkante meter natuur.

‘Klopt, en ik kan er meteen bij zeggen dat dit een hele voorzichtige, conservatieve schatting is. Ons fonds verkeert in de opstartfase, we investeren in projecten die hun volledige impact nog niet hebben gerealiseerd. Dat kan ook niet: de natuur heeft tijd nodig. Hoewel ik al ontzettend blij word van de snelheid waarmee de neushoornpopulatie in Afrika groeit (+7,3%) en dat we daar als investeerder aan bijdragen.’

‘Bovendien moeten we aannames doen als concrete data van onze investeringen ontbreekt. Het is verder cruciaal dat je weet wat de uitgangssituatie is. We nemen er geen genoegen mee om te zeggen: we beheren zoveel hectare duurzaam, nee: we willen echt weten welk verschil onze investering maakt ten opzichte van de base line, die situatie waarin we niets doen. Wat is de natuur die we weten te behouden, en waar vindt echt herstel plaats, zoals bij de herbebossing van de Amazone? We willen ons niet rijk rekenen. Alleen de impact die we helemaal kunnen onderbouwen, hebben we meegeteld. Het is niet zwart-wit, het is geen wiskunde. Maar het geeft aan dat het de goede richting op gaat. En de eerste helft van 2023 laat alweer een verdere verbetering zien van de impact.

Impact meten is pionieren. Hebben jullie er veel van geleerd?

'Ja, omdat het de eerste keer is dat we theorie en aannames toetsen aan de praktijk. We kregen bijvoorbeeld extra goed door hoe belangrijk een nulmeting is: hoe vergaat het de biodiversiteit ter plekke en in de omgeving en wat is de additionaliteit van de investering? Dankzij de meting weten we ook nog beter welke data we absoluut nodig hebben van onze investeringen, daar sturen we in de toekomst nog strakker op. En we hebben ook bewezen dat certificering veel extra informatie oplevert. Voor biologische landbouw schrijven die voor dat je geen pesticiden gebruikt, dat kan je meenemen in je berekeningen.’

'‘Hoewel ik al ontzettend blij word van de snelheid waarmee de neushoornpopulatie in Afrika groeit (+7,3%) en dat we daar als investeerder aan bijdragen."

‘Wat we hebben geleerd, geven we ook door aan andere financiële partijen waarmee we samenwerken aan standaarden voor investeringen in biodiversiteit, zoals het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF) en de BFFI (Biodiversity Footprint for Financial Institutions).


Dit zijn mooie cijfers, bevestigen die je gevoel?

‘Natuurlijk wisten we dat alle investeringen echt een enorme positieve impact op de natuur hebben. Ik ben in de afgelopen zomer zelf in het Amazonegebied geweest om een aantal projecten en bedrijven te bezoeken en beoordelen en om de lokale context beter te leren begrijpen. Dan zit je soms 10 uur per dag in de auto te hobbelen en zie je met eigen ogen wat een kaalslag daar is gepleegd in het regenwoud ten behoeve van de verbouw van soja en veeteelt. Eindeloze vlakten, daar is de natuur echt geweld aangedaan. Als die opnieuw worden beplant met bos, is dat echt een wereld van verschil.’

Lees meer over de impact van het ASN Biodiversiteitsfonds in het ASN Biodiversiteitsfonds Impact Report

Waarom is het zo belangrijk om impact op deze nieuwe manier te meten?

‘Je laat ermee zien dat je op de goede weg bent, richting je beleggers en andere partijen. Daarvoor is het verantwoorden van impact cruciaal, zeker omdat het ontbreken van impactdata door grote investeerders nogal eens wordt gebruikt als reden om niet te bewegen. Nu nemen we elke twijfel over de resultaten weg: investeren in positieve impact op biodiversiteit werkt.’ ‘En we delen ook graag hoe we tot onze data komen, wat dat betreft werken we open source. Er kan wat ons betreft namelijk nog veel meer worden geïnvesteerd in biodiversiteit en daar kunnen ook veel grotere investeerders bij helpen. Zelf hebben we wereldwijd meer dan voldoende mooie projecten en bedrijven die staan te springen om op te schalen en daarvoor funding zoeken. Het gaat ons nog lang niet snel genoeg. Daarom publiceren we dit rapport en deze cijfers: om zoveel mogelijk anderen te inspireren, zodat we de bescherming en het herstel van de biodiversiteit wereldwijd helpen versnellen.

‘Natuurlijk wisten we dat alle investeringen echt een enorme positieve impact op de natuur hebben. Ik ben in de afgelopen zomer zelf in het Amazonegebied geweest om een aantal projecten en bedrijven te bezoeken en beoordelen en om de lokale context beter te leren begrijpen.

Wil je meer weten over de impact van ASN Impact Investor lees dan het Impact Report

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Nick Brugman, Head of Third Party Sales.

Dat kan via email Nick Brugman of telefonisch +31 (0) 6 836 46 210.