Aardgas en kernenergie horen niet thuis in een groene taxonomie

Oproep aan de lidstaten van de Europese unie en het Europees Parlement

De groene Taxonomie, de EU-lijst van duurzame economische activiteiten, werd in 2021 geïntroduceerd om eenduidig vast te kunnen stellen wat wel en wat geen groene investering is. Als financiële instellingen die over de Taxonomie moeten gaan rapporteren juichen wij zo’n lijst toe. Europese beleggers krijgen zo beter inzicht in wat duurzame investering is, en dat jaagt de duurzame transitie aan en gaat greenwashing tegen.

Vorig jaar bereikten de lidstaten en het Europees parlement een goed akkoord over de algemene richtlijnen voor de groene taxonomie. Met het voorstel dat de Europese Commissie nu presenteert, waarbij het gebruik van aardgas en kernenergie als ‘groene transitietechnieken’ worden geclassificeerd, wordt de toegevoegde waarde van de taxonomie in de waagschaal gesteld. Het heeft zich ontwikkeld van een breed gedragen lijst tot een controversieel instrument dat greenwashing juist in de hand werkt. Want, aardgas en kernenergie horen niet thuis op een groene Taxonomie.

In strijd met 'do no harm' principe

Aardgas niet, omdat het niet aansluit bij de EU klimaatwet en geen substantiële bijdrage levert aan vermindering van de CO2-uitstoot. Kernenergie, omdat het niet strookt met het zogenaamde ‘do no significant harm’ principe dat stelt dat een activiteit geen negatief effect mag hebben op andere milieudoelen. Het ontbreken van een gegarandeerde en definitieve oplossing voor de berging van nucleair afval is in strijd met dat principe.

Beide activiteiten kunnen volgens de Europese Commissie opgenomen worden in de groene Taxonomie omdat het ‘transitie activiteiten’ zijn, wat betekent dat er geen andere low-carbon technieken beschikbaar zijn. Wij vinden deze argumentatie onbegrijpelijk in het licht van breed toegepaste duurzame alternatieven zoals zon en windenergie.

Versnelling naar een CO2-vrije economie is nodig

We zien nu dat deze uitwerking overal discussie oproept. En met deze toepassing van het algemeen kader van de taxonomie wordt ook juridische onzekerheid gecreëerd. Heeft de Europese Commissie hier niet een uitwerking gekozen die het algemeen kader te buiten gaat, zoals verschillende lidstaten als Oostenrijk, Luxemburg en Spanje hebben betoogd? Dit alles doet het noodzakelijk vertrouwen in de verdere ontwikkeling van de taxonomie geen goed. Activiteiten waar zoveel verschil van mening over bestaat horen alleen daarom al niet thuis in een standaard voor groene investeringen. Met juridische onzekerheid kunnen financiële markten niet verder. Als financiële instellingen betreuren wij deze beslissing en houden wij ons vast aan het advies van het EU Platform on Sustainable Finance om zowel aardgas als kernenergie niet als groene activiteit te bestempelen. Alleen met echt groene investeringen kunnen we de versnelling inzetten naar een duurzame, CO2-vrije economie.

De taxonomie behoort transparantie in de financiële markten te bevorderen, niet de bestaande onduidelijkheid over het groene karakter van financieringen aan te jagen.

Oproep tot het tonen van leiderschap

Wij roepen de lidstaten en het Europees Parlement daarom op leiderschap te tonen door deze uitwerking van de taxonomie ter discussie te stellen en de Europese Commissie ertoe te brengen voorstellen te doen voor een heldere toepassing van de taxonomie gebaseerd op wetenschappelijke maatstaven. Met dit voorstel is de duurzame transitie niet gediend.

Achmea, ASR Nederland, ASR Vermogensbeheer, Actiam, ASN Impact Investors, ASN Bank, Triodos Bank, Triodos Investment Management, de Volksbank.  

Delen op: