‘De impact die we maken is tastbaar en direct’

Het nieuwe ASN Biodiversiteitsfonds werd in 2021 een belangrijk nieuw product, voor zowel particuliere beleggers als voor ASN Impact Investors zelf. Fondsmanager Karin van Dijk legt zich volledig toe op projecten die bijdragen aan bescherming en herstel van de biodiversiteit. ‘We moeten op een radicaal andere manier met biodiversiteit omgaan.’

Wat maakt het Biodiversiteitsfonds tot zo’n doorbraak?

‘Ik denk wel dat we mogen claimen dat we het eerste fonds in Europa zijn dat particulieren rechtstreeks toegang geeft tot projecten die positief bijdragen aan biodiversiteit. En dat vanaf 20 euro. Daarin zijn we echt uniek.

Is het een belangrijke aanvulling op de ASN beleggingsfondsen?

‘Allereerst is het natuurlijk belangrijk om deze nieuwe mogelijkheid aan klanten te kunnen aanbieden, er is echt veel vraag naar beleggen in biodiversiteit. Maar voor onze organisatie zelf is het fonds de komende jaren ook enorm belangrijk. We hebben als doelstelling om in 2030 met het totaal van onze activiteiten meer positieve dan negatieve impact te hebben op onder meer de biodiversiteit. Die impact meten we al sinds 2015. En wat duidelijk is: de duurzaamheidslat ligt voor alle fondsen hoog, maar per saldo is onze impact nog negatief. Die impact moeten we op een radicaal andere manier compenseren om ons doel te halen. En dat gaan we dus doen met de positieve impact die wij met het Biodiversiteitsfonds willen realiseren.’

'We letten ook op de sociale component: we willen groene banen creëren, omdat het met name in ontwikkelingslanden een belangrijke incentive is als lokale gemeenschappen geld kunnen verdienen aan de natuur'

Waarin investeer je om natuur te herstellen of beschermen?

‘We hebben vooraf bepaald: met welke investeringen bereik je de meeste positieve impact? We richten ons vooral op economische activiteiten die een relatief grote invloed hebben op natuurlijk kapitaal door landgebruik. Exacter gezegd: door bodemgebruik, want biodiversiteit begint bij de bodem. Dat zijn (bos)landbouw, bosbouw en duurzame zeeën en visserij. Met investeringen in duurzame land- en bosbouw en in aquacultuur die de druk op oceanen vermindert, kun je die negatieve impact tegengaan. We hebben daar eco-toerisme aan toegevoegd, vanwege de kansen om daarmee lokale welvaart te koppelen aan zorg voor de natuur. Want dat is ook belangrijk: we letten ook op de sociale component. We willen groene banen creëren omdat het met name in ontwikkelingslanden een belangrijke incentive is als lokale gemeenschappen geld kunnen verdienen aan de natuur. Daarmee hebben zij een economische reden om de natuur te behouden en het liefst te herstellen.’

'Biodiversiteit is op aarde voor een heel groot deel in de oceanen te vinden’

Is het geen klus om geschikte bedrijven of projecten te vinden?

‘We kunnen nu alleen nog investeren in fondsen en zo mogelijk ook in beursgenoteerde bedrijven. Beursgenoteerde bedrijven die positief bijdragen aan biodiversiteit zijn er nog niet veel, maar we zitten wel in het snelgroeiende Wide Open Agriculture. Dit bedrijf uit Australië brengt producten afkomstig van regeneratieve agrarische ondernemers, boeren die werken aan landherstel, op de markt.’

‘Maar van investeringsfondsen die zich specialiseren in natuurbehoud of -herstel zijn er meer dan genoeg waar we heel blij mee zijn. Veel dienen zich aan via ons eigen netwerk. We kunnen dus heel kritisch en selectief zijn. Via die fondsen investeren we inmiddels in de natuur in de Amazone en Sub-Sahara Afrika en in duurzame aquacultuur.’

Kun je een paar voorbeelden van investeringen geven?

‘In de Amazone zijn we nu betrokken bij lokale bedrijven die een markt ontwikkelen voor inheemse kruiden en vruchten die tot nu toe niet voor geld verhandeld werden. In Afrika helpen we koffieboeren verduurzamen via kortlopende leningen aan de partijen waaraan ze leveren. En als het gaat om de oceanen is Aqua-Spark een mooi voorbeeld van een fonds dat investeert in bedrijven die duurzaam visvoer ontwikkelen, en in technologieën die de viskweek verduurzamen. Vergeet niet dat biodiversiteit op aarde voor een heel groot deel in de oceanen te vinden is.’

We werken zo snel mogelijk toe naar de fase waarin we kunnen bewijzen wat we met elke euro ingelegd vermogen bereiken aan landherstel en groene banen.

Hoe meet je de positieve impact?

‘We hebben samen met internationale partners een standaard ontwikkeld om de impact op biodiversiteit te meten en rapporteren (zoals beschreven in het Impact Report in hoofdstuk 5.2). Wij vragen de fondsen om aan de hand van data de voortgang te bewijzen. Doordat die fondsen op hun beurt ook strikte afspraken maken met de partijen waaraan ze leningen en investeringen verstrekken, willen we daar goed inzicht in krijgen. Maar de manier waarop we investeren bestaat überhaupt pas een paar jaar, dus ook het meten van impact is nog volop in ontwikkeling. Iets als CO2 kun je eenvoudiger meten en berekenen, bij biodiversiteit is dat complexer. En eerlijk gezegd zijn data voor mij een hulpmiddel, iets om te laten zien waar het écht om draait: je impact on the ground. Maar we werken zo snel mogelijk toe naar de fase waarin we kunnen bewijzen wat we met elke euro ingelegd vermogen bereiken aan landherstel en groene banen. Daar draaien onze streefgetallen, kpi’s, ook om: het aantal vierkante meters land en zee dat is beschermd of hersteld, het aantal groene banen, de uitgespaarde of vastgelegde CO2-uitstoot.’

Hoe groot moet het fonds eigenlijk worden om de doelen van 2030 te halen?

‘We hebben scenario’s opgesteld die er rekening mee houden dat onze andere fondsen groeien en hun relatieve impact per belegde euro gelijk blijft. Dan kom je uit tussen de 500 en 700 miljoen euro in 2030.’

'De impact die we maken met dit fonds is zó tastbaar en zó direct, dat dit voor mij echt het mooiste fonds is om te managen.’

Ga je dat halen?

‘Ik mag geen verwachtingen afgeven, maar de belangstelling direct bij de start is enorm, en het fonds groeit goed door. Aan de beleggingsmogelijkheden zal het ook niet liggen: laten we zeggen dat we op koers liggen om in ons eerste volledige jaar al naar een omvang van tientallen miljoenen te groeien. Ik ben een groot natuurliefhebber, de impact die we maken met dit fonds is zó tastbaar en zó direct, dat dit voor mij echt het mooiste fonds is om te managen.’

Impact Report 2021

Dit interview verscheen onlangs in het nieuwe Impact Report 2021 van ASN Impact Investors.

Dit rapport dient allereerst om beleggers te laten zien welke vooruitgang we in 2021 hebben gerealiseerd en wat ons nog te doen staat. Maar het is ook bedoeld voor onze relaties binnen en buiten de financiële sector.

Heeft u vragen over het Impact Report? Mail ons via info@asnimpactinvestors.com of neem contact op met Nick Brugman via +31 (0) 6 836 46 210.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het ASN Biodiversiteitsfonds?

Fondspagina ASN Biodiversiteitsfonds

Heeft u een vraag? Mail naar info@asnimpactinvestors.com