Halfjaarbericht 2022

Onze berichten over het eerste halfjaar van 2022 zijn gepubliceerd. Ook tijdens het schrijven ervan woekert de oorlog in Oekraïne nog steeds voort. Intussen is de inflatie fors opgelopen en het monetaire beleid wereldwijd sterk veranderd. Mensen maken zich zorgen over een recessie en de financiële markten reageren sterk op de ontwikkelingen.

Een andere koers najagen

Middenin deze tijd van humanitaire, politieke en economische onzekerheid, blijft onze missie onverminderd sterk: een andere koers najagen. Dit doen we door te investeren in bedrijven en projecten die de energietransitie mogelijk maken, die de biodiversiteit herstellen en eerlijke arbeidsvoorwaarden aan hun medewerkers bieden, met een leefbaar loon. In onze halfjaarberichten leest u wat we op dit vlak in het afgelopen halfjaar hebben bereikt.

Ook duurzame beleggingswereld geraakt

De grote onzekerheid op de financiële markten raakte in de eerste helft van 2022 ook bedrijven in de duurzame beleggingswereld. Maar niet alle. Zo liet ons ASN Microkredietfonds de afgelopen maanden een onverstoorbaar rendement zien, omdat het zich in de reële economie niet laat gek maken door het sentiment op de beurs. Onze andere fondsen ondervonden wel de gevolgen van dit turbulente half jaar. Meer hierover leest u in onze halfjaarberichten.

Bevestiging van onze beleggingsstrategieën

De Russische bezetting van een deel van ‘de graanschuur van Europa’, de hittegolven over de gehele wereld, de heftige regens en overstromingen in Australië en de VS en de bosbranden in Californië en Europa; al deze gebeurtenissen bevestigen (hoe cynisch ook) onze beleggingsstrategieën. Ze maken nog duidelijker hoe belangrijk het is om ons te richten op de bedrijven en projecten die opereren in balans met natuur en mens.

Lichtpuntjes

Eind 2021 introduceerden we een geheel nieuw beleggingsfonds: het ASN Biodiversiteitsfonds. De bedrijven en projecten waarin dit fonds investeert voor bescherming en herstel van biodiversiteit, tonen ons een beeld van een nieuwe economie. Een economie waarin diensten, grondstoffen en goederen circuleren in balans met de natuur en lokale gemeenschappen. Deze bedrijven en projecten laten zien dat het anders kan. Het zijn lichtpuntjes. Schaalbare start-ups met potentieel om de leiders van een duurzame wereld te worden; de economie van de toekomst.

Halfjaarberichten

In onderstaand overzicht vindt u alle halfjaarberichten die betrekking hebben op onze verschillende fondsen. Voor het ASN Biodiversiteitsfonds is een tussentijds bericht op gesteld, waarin ook de laatste maanden van 2021 zijn meegenomen.

ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

ASN Biodiversiteitsfonds

Meer informatie

Wilt u eerdere jaarverslagen of halfjaarberichten bekijken?

Bekijk het overzicht van onze (half)jaarverslagen

Heeft u een vraag? Mail naar info@asnimpactinvestors.com