Start wereldwijde zoektocht

Zien wij wat over het hoofd?

Van de ruim 43.000 beursgenoteerde bedrijven in de wereld, hebben we er tot nu toe slechts 3 gevonden die geen schade doen aan de biodiversiteit. 0,01%! Tot nu toe tenminste. Dit kan toch niet waar zijn? Zien wij wat over het hoofd?

De biodiversiteit op aarde neemt in hoog tempo af, terwijl gezonde ecosystemen zorgen voor essentiële behoeften van mensen en bedrijven. Daarom investeren we met het ASN Biodiversiteitsfonds in bedrijven en fondsen die de biodiversiteit geen schade berokkenen of met hun activiteiten per saldo positief bijdragen aan de biodiversiteit. Zo is inmiddels een diverse portefeuille opgebouwd, maar daarbinnen zijn beursgenoteerde bedrijven ondervertegenwoordigd.

Help ons zoeken!

We roepen daarom iedereen op om meer beursgenoteerde bedrijven te vinden, waar ook ter wereld, die geen afbreuk doen aan de biodiversiteit. Dan leggen wij ze langs onze duurzaamheidsmeetlat.

Is er een beursgenoteerd bedrijf waarvan u denkt dat het aan onze biodiversiteitseisen voldoet?

We kunnen niet wachten om het te horen. Geef uw tip via onderstaande link.

Ik wil een bedrijf voorstellen

Anouk Vegter & Karin van Dijk

Analist & Fondsmanager ASN Biodiversiteitsfonds

Hulp nodig bij het helpen?

Gebruik de onderstaande quickscan. Deze bevat de eerste onderdelen die we bij een beursgenoteerd bedrijf bekijken en toetsen voordat we een diepere analyse starten.

Wat gebeurt er met uw tip?

Zodra we uw tip ontvangen, kijken we eerst of we het bedrijf eerder al onderzocht hebben. Hebben we het getipte bedrijf nog niet onderzocht en ziet het er kansrijk uit? Dan leggen we het bedrijf langs onze duurzame meetlat en beoordelen of het voldoet aan onze eisen. Zo verhogen we met elkaar die 0,01%.

Mochten we het bedrijf eerder al hebben onderzocht, dan laten we weten waarom het bedrijf is afgekeurd.

Tijd voor meer biodiversiteit

Het ASN Biodiversiteitsfonds is uniek in Nederland. En behoorlijk zeldzaam in de wereld. Te zeldzaam, wat ons betreft. Als we de biodiversiteit op aarde willen beschermen én herstellen, moeten meer vermogensbeheerders een positieve impact gaan maken met investeringen die geen schade verzoorzaken. En ons eigen fonds moet groeien. Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken: uw suggesties zijn ontzettend welkom.

ASN Biodiversiteitsfonds

Meer weten over het ASN Biodiversiteitsfonds?

Fondspagina ASN Biodiversiteitsfonds

Heeft u een vraag? Mail naar info@asnimpactinvestors.com

Disclaimer

ASN Impact Investors is de handelsnaam van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., de beheerder van ASN Biodiversiteitsfonds N.V. De beheerder beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:69b van de Wft. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. en ASN Biodiversiteitsfonds N.V. zijn ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten. Voor dit fonds zijn de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) en het prospectus beschikbaar, met meer informatie over het fonds, de kosten en de risico’s. Lees het prospectus en de EBi voordat u besluit in dit fonds te beleggen. Deze uiting mag niet worden aangemerkt als een aanbod of een beleggingsadvies. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens.