Publicaties over onze duurzaamheidsaanpak

Alle ASN beleggingsfondsen hebben duurzame doelstellingen en zijn daarmee een artikel 9 product in de betekenis van de SFDR. Sinds onze oprichting in 1993 hechten wij veel waarde aan het versterken van maatschappelijke structuren en ecosystemen enerzijds en het beperken van schade door onze beleggingen aan de maatschappij en het milieu anderzijds. Klimaat, biodiversiteit en mensenrechten zijn de drie pijlers van ons duurzaamheidsbeleid

Het Beleggingsproces van de ASN beleggingsfondsen

In 'Het beleggingsproces van de ASN beleggingsfondsen' beschrijven we op hoofdlijnen hoe we voldoen aan de wettelijke voorschriften (waaronder de Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) die betrekking hebben op ons beleggingsproces.

Achtereenvolgens gaan we in op 1) het Beleggingsbesluitvoringsproces, 2) de Internationale standaarden als basis voor ons beleid, 3) het Sustainability Due Diligence Policy, 4) het Do Not Significantly Harm (DNSH)-principe, 5) de Principal Adverse Impacts (PAI's) en 6) het Sustainale Risk Policy.

Duurzaamheid gerelateerde fondsinformatie