De Algemene Aandeelhoudersvergaderingen 2022

De Algemene Aandeelhoudersvergaderingen (Ava) van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. vinden plaats op 28 april 2022 om 10.00 uur en om 11.00 uur.

Online vergadering: bent u er ook bij?

De Ava's van 2022 worden online gehouden. Op de vergaderingen zullen aanwezig zijn: de voorzitter van de RvC, het bestuur van de vennootschap, de secretaris en de accountant.

Vult u voor uw deelname en het live volgen, het onderstaande Formulier Stemvolmacht in. Fijn als u er ook bij bent.

Oproeping tot het online bijwonen van de aandeelhoudersvergaderingen

Oproepingen tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. :

    Stemvolmacht i.v.m de online vergaderingen

    U kunt met de onderstaande formulieren stemvolmacht geven:

    Vergaderstukken