De Algemene Aandeelhoudersvergaderingen 2024

Dit jaar vinden de jaarlijkse Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (Ava's) op twee verschillende data plaats:

  • 26 april 2024: Ava van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

  • 4 juni 2024: Ava's van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en ASN Biodiversiteitsfonds N.V.

De aankomende Ava van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. wordt op 26 april 2024 om 10.00 uur gehouden op ons kantoor op de Bezuidenhoutseweg 153 te Den Haag. Op de vergadering zullen in ieder geval aanwezig zijn: het bestuur van de vennootschap, de secretaris, de Voorzitter van de Raad van Commissarissen en de accountant.

Bijwonen van de Ava en stemmen

U kunt als aandeelhouder de Ava op ons kantoor bijwonen om te stemmen of via gevolmachtigde stemmen (met het hieronder te downloaden Formulier Stemvolmacht).

Mochten wij meer aanmeldingen ontvangen voor het bijwonen van de vergadering op ons kantoor dan er beschikbare plaatsen zijn, dan maken we er een hybride vergadering van. Aan de latere aanmelders wordt dan de mogelijkheid geboden de vergadering op afstand langs elektronische weg bij te wonen.

Reageer voor 18 april a.s.

Wij verzoeken u graag om voor 18 april a.s. te reageren als u als aandeelhouder de Ava wilt bijwonen of via het Formulier Stemvolmacht wilt stemmen. Dit doet u als volgt:

  • Belegt u in een of meerdere fondsen via ASN Bank, stuurt u dan een mail naar informatie@asnbank.nl waarin u aangeeft of u zelf aanwezig wilt zijn (en noteer hierbij ok uw beleggingsrekeningnummer) ofwel via het onderstaande stemvolmacht wilt stemmen. Stuurt u deze volmacht dan ondertekend naar ditzelfde e-mailadres.
  • Belegt u via een ander intermediair in een of meer van onze fondsen? Laat dan bij deze intermediar weten of u aanwezig wilt zijn ofwel via het ondertekend stemformulier wilt stemmen

Oproeping tot het bijwonen van de Ava

Oproepingen tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

Agenda

Vergaderstukken