ASN Duurzaam Aandelenfonds

Handelskoers

Fondskosten: 0,85%

Duurzame Impact Rendement Maandberichten Universum Portfolio Documenten

Belegt wereldwijd in aandelen van beursgenoteerde duurzame koplopers

Het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt wereldwijd in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan aan onze strikte duurzaamheidscriteria. Het fonds is opgericht in 1993. Inmiddels is het ASN Duurzaam Aandelenfonds het grootste duurzame aandelenfonds van Nederland.

Duurzame beleggingsdoelstelling – Artikel 9

Dit beleggingsfonds richt zich specifiek op het behalen van duurzame beleggingsdoelstellingen, daarom rapporteert het fonds onder artikel 9 van de SFDR.  Duurzaamheid is dan ook een verbindend en verplicht onderdeel van het beleggingsproces. Lees meer

We toetsen ondernemingen op verschillende duurzaamheidsaspecten: mensenrechten (waaronder werknemersrechten), milieu en klimaat, dierenwelzijn, transparantie en maatschappelijke betrokkenheid. Ook wordt gestuurd op de klimaatprestaties van de ondernemingen waarin het fonds belegt. Ondernemingen in de portefeuille worden minstens eenmaal per vier jaar opnieuw getoetst. Door de expliciete beleggingskeuzes kan het rendement van het fonds afwijken van dat van soortgelijke, niet-duurzame fondsen.

De drie duurzame doelstellingen

Klimaat

Klimaat

Het verminderen van de uitstoot van CO2 per jaar in lijn met de overeenkomst van Parijs

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Het verminderen van de negatieve impact op biodiversiteit per geïnvesteerde euro.
Mensenrechten

Mensenrechten

Het stimuleren van de betaling van leefbaar loon aan fabrieks-werknemers in de keten van de kledingindustrie.

Wij vinden het belangrijk dat ondernemingen hun duurzaamheidsbeleid ook laten gelden voor de bedrijven waar zij zelf zaken mee doen. Zo verspreidt maatschappelijk verantwoord ondernemen zich als een inktvlek over de wereld. Bovendien stimuleren wij de duurzame vooruitgang van ondernemingen via onze stem op hun aandeelhoudersvergaderingen. Zo heeft u via uw belegging in het ASN Duurzaam Aandelenfonds invloed op de wereld.

Duurzame Impact

Klimaat

Voor het bepalen van de impact op het klimaat in de afgelopen periode kijken we naar de uitstoot van CO2 en de vermeden CO2-uitstoot van de bedrijven waarin het fonds belegt.

Sinds 2022 sturen we ook op de vorderingen die bedrijven maken om de klimaatdoelen van ‘Parijs’ te halen. Met de MSCI Implied Temperature Rise (ITR)-methodologie kunnen we daarbij vooruitkijken. De MSCI ITR-methode is een toekomstgerichte metriek, uitgedrukt in graden Celsius, die is ontworpen om de temperatuurafstemming van beleggingen, portefeuilles en fondsen weer te geven op de mondiale temperatuurdoelstellingen.

MSCI ITR per jaar

Waarde periode 2022 Waarde periode 2023 Verschil
Duurzaam Aandelenfonds 1,81 1,6 -11,6%
MSCI World Index 2,26 2,38 +5,3%
Paris Alligned Benchmark 1,87 1,72 -8,0%

MSCI ITR per kwartaal

Kwartaal 2 2023 Kwartaal 3 2023 Kwartaal 4 2023 Kwartaal 1 2024
ASN Duurzaam Aandelenfonds 1,66 1,61 1,60 1,73
MSCI World Index 1,76 1,72 1,72 2,18

Biodiversiteit

De BFFI-methode meet de biodiversiteitsvoetafdruk in ha per geïnvesteerde euro, gebaseerd op de levenscyclusbeoordelingen (LCA). Een LCA berekent het milieueffect van producten en diensten over hun gehele levenscyclus. Dit resulteert in een verwacht negatief of positief effect op de biodiversiteit (in ha) per geïnvesteerde euro per jaar ((ha/€)/jr).

Biodiversiteit footprint in ha verlies per miljoen euro geïnvesteerd per kwartaal

Kwartaal 1 2023 Kwartaal 2 2023 Kwartaal 3 2023 Kwartaal 4 2023
10,97 10,30 10,76 9,61

Mensenrechten

Het ASN Duurzaam Aandelenfonds belegt ook in kledingbedrijven. Wie in een bedrijf belegt, kan invloed hebben op het beleid en de praktijk ervan. De kledingbedrijven in het beleggingsuniversum voldoen aan onze duurzaamheidscriteria, maar er vinden helaas ook nog steeds veel misstanden plaats. Veel zijn gerelateerd aan het betalen van een leefbaar loon aan de mensen die de kleding maken. Daarom heeft het fonds een doelstelling voor leefbaar loon geformuleerd.

Financieel rendement

De benchmark van het fonds is de MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Deze benchmark sluit goed aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van het fonds, vooral op het gebied van klimaat.

Maandbericht ASN Duurzaam Aandelenfonds

Universum

Wilt u weten welke ondernemingen en overheden zijn toegelaten tot het beleggingsuniversum van dit fonds? Bekijk hier het universum.

Deze bedrijven zijn goedgekeurd voor het beleggingsuniversum

Portfolio per 31-05-2024

Het fondsmanagement team

Stephan Langen

Milan Schut

Mariëtta Smid

Lees meer over het fonds

Blijf op de hoogte van het fonds door onze case studies, interviews, artikelen, nieuwsberichten en columns.

Documenten