ASN Microkredietfonds

Handelskoers 21-06-2024 € 54,60

Fondskosten 2,30%

Beleggen in eerlijke kansen voor ondernemers in lage-inkomenslanden

Het ASN Microkredietfonds belegt in onderhandse leningen aan, en aandelenparticipaties in microfinancieringsinstellingen (MFI’s). MFI’s verstrekken financiële diensten aan mensen met een laag inkomen, micro-ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf in lage-inkomenslanden. Daarmee draagt het ASN Microkredietfonds bij aan armoedebestrijding, de groei van werkgelegenheid en de ontwikkeling van de lokale economie.

Social perfomance score

Duurzame beleggingsdoelstelling – Artikel 9

Dit beleggingsfonds richt zich specifiek op het behalen van duurzame beleggingsdoelstellingen, daarom rapporteert het fonds onder artikel 9 van de SFDR. Duurzaamheid is dan ook een verbindend en verplicht onderdeel van het beleggingsproces.Lees meer

We boordelen de MFI’s waarin het ASN Microkredietfonds belegt, op hun financiële soliditeit en hun sociale beleid. We kijken daarnaast of MFI’s de klanten die een microkrediet lenen, beschermen tegen te veel of te grote leningen. We letten er ook op dat de rente niet te hoog is. De MFI’s waarin het ASN Microkredietfonds belegt, zetten zich in voor klanten die bij reguliere banken niet terecht kunnen, zoals vrouwen en boeren in afgelegen gebieden. Zo geeft het beleggingsfonds kansen aan mensen die dat het meest nodig hebben.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Universum ASN Microkredietfonds

De beleggingen die zijn goedgekeurd voor het ASN Microkredietfonds vindt u in het jaarverslag van dit fonds.

Kwartaalbericht ASN Microkredietfonds

Documenten

.