Impact Report 2020

Dát is investeren met impact

Als eerste vermogensbeheerder ter wereld meten we nu ook de biodiversiteitsfootprint van onze beleggingsfondsen. Zo krijgen we inzicht in de huidige impact en kunnen we met onze beleggingen sturen op herstel van de natuur. Want alleen van een rijkere wereld kun je blijvend de vruchten plukken. Download hier ons Impact Report, ook voor inzichten in onze biodiversiteitsdata.

Impact Report

Beleggen met impact en financieel rendement gaan hand in hand

Duurzaamheid is ons startpunt. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven die verantwoord omgaan met klimaat, biodiversiteit en mensenrechten meer toekomstbestendig en succesvol zullen zijn. Bij het samenstellen van onze beleggingsportefeuilles staan uitgebreid duurzaamheidsonderzoek en de bijdrage aan duurzame vooruitgang daarom centraal. Beleggen met impact en financieel rendement gaan hand in hand en versterken elkaar.

Bekijk de ASN beleggingsfondsen

Doe je mee?

Naar schatting is 50% van wat we wereldwijd met elkaar verdienen afhankelijk van de natuur. Daarbij is er een duidelijk verband met het klimaat. Biodiversiteitsverlies kan namelijk leiden tot een versnelling van klimaatverandering. En andersom zorgt klimaatverandering voor een verder verlies aan biodiversiteit.

Via onze investeringen en beleggingen kunnen we de schade aan ecosystemen beperken en bijdragen aan bescherming en herstel van natuur. Daarvoor is het nodig dat vermogensbeheerders hun impact op biodiversiteit gaan meten. Pas dan weet je wat de negatieve impact van je investeringen is en kun je bepalen wat je moet doen om dit te herstellen.

Een voorbeeld: Biodiversiteit footprint van het ASN Groenprojectenfonds

Het ASN Groenprojectenfonds doet investeringen in duurzame energie, zoals wind- en zonneparken. Doordat deze energie niet meer opgewekt hoeft te worden via fossiele bronnen, hebben deze investeringen een positief effect op klimaatverandering, en op die manier dragen ze ook bij aan ‘vermeden’ biodiversiteitsverlies. Wel zien we dat het fonds een negatieve bijdrage levert middels landgebruik.