Aankondiging voornemen wijziging prospectus ASN Groenprojectenfonds

ASN Impact Investors heeft het voornemen om het beleggingsbeleid van het ASN Groenprojectenfonds per 20 maart 2023 te wijzigen. De wijziging heeft betrekking op de mogelijkheden voor het aantrekken van vreemd vermogen.

Toelichting wijziging

Momenteel mag het ASN Groenprojectenfonds, via de ASN Groenprojectenpool, vreemd vermogen aantrekken tot maximaal 20% van het fondsvermogen om dit aan te wenden voor beleggingen. Zo kan het fonds snel reageren op eventuele beleggingsmogelijkheden.

Omdat het fonds daarnaast ook een doorlopende liquiditeitsbehoefte heeft om dagelijkse toe- en uittreding van beleggers via de beurs te faciliteren, past ASN Impact Investors het liquiditeitsbeleid van het fonds aan. In de nieuwe situatie kan ook vreemd vermogen worden gebruikt voor de liquiditeit ten behoeve van in- en uitstroom van beleggers in het fonds.

Ingangsdatum

Aandeelhouders van het ASN Groenprojectenfonds kunnen tot 20 maart 2023 besluiten om hun aandelen in het fonds tegen de gebruikelijke voorwaarden te verkopen.

De wijziging treedt in werking op 20 maart 2023, tenzij ASN Impact Investors in een separaat bericht anders aankondigt. De wijziging wordt opgenomen in een addendum bij het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. van 30 december 2022. Het wordt niet separaat bekend gemaakt dat deze wijziging per 20 maart 2023 van kracht is.