Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 april 2024

Dit jaar vinden de jaarlijkse Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (Ava's) op twee verschillende data plaats:
  • 26 april 2024: Ava van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.
  • 4 juni 2024: Ava's van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en ASN Biodiversiteitsfonds N.V.

De Ava van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. wordt op 26 april 2024 om 10.00 uur gehouden op ons kantoor op de Bezuidenhoutseweg 153 te Den Haag.

Op de vergadering zullen in ieder geval aanwezig zijn: het bestuur van de vennootschap, de secretaris, de Voorzitter van de Raad van Commissarissen en de accountant.

Op onze Ava-pagina vindt u alle vergaderstukken.