Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 4 juni 2024

Dit jaar vinden de jaarlijkse Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (Ava's) op twee verschillende data plaats:
  • 26 april 2024: Ava van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.
  • 4 juni 2024: Ava's van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en ASN Biodiversiteitsfonds N.V.

De Ava van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en ASN Biodiversiteitsfonds N.V. wordt op 4 juni 2024 om 09.30 uur gehouden op ons kantoor op de Bezuidenhoutseweg 153 te Den Haag.

Op de vergadering zullen in ieder geval aanwezig zijn: het bestuur van de vennootschap, de secretaris, de Voorzitter van de Raad van Commissarissen en de accountant.

Bijwonen van de Ava's en stemmen: reageer voor 27 mei a.s.

U kunt als aandeelhouder de Ava's op ons kantoor bijwonen om te stemmen of u kunt via gevolmachtigde stemmen. Op onze Ava-pagina leest u hoe u dat kunt doen. Hier vindt u ook alle vergaderstukken.

In het geval wij meer aanmeldingen ontvangen voor het bijwonen van de vergadering(en) op ons kantoor dan er beschikbare plaatsen zijn, dan maken we er een hybride vergadering van. Aan de latere aanmelders wordt dan de mogelijkheid geboden de vergadering op afstand langs elektronische weg bij te wonen.