Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen op 1 maart 2024

Op 1 maart 2024 vindt voor elk van onze vennootschappen een Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering (BAVA) plaats op ons kantoor op de Bezuidenhoutseweg 153 te Den Haag.

  • 9.30 uur: BAVA ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.
  • 10.15 uur. BAVA ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.
  • 11.00 uur: BAVA ASN Biodiversiteitsfonds N.V.

Deze vergaderingen worden georganiseerd in verband met een voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschappen. Aandeelhouders kunnen zich tot uiterlijk 23 februari 2024 laten aanmelden door hun intermediair. Lees hieronder hoe u dat kunt doen.

Op de vergaderingen zullen in ieder geval aanwezig zijn: het bestuur van de vennootschap, de secretaris, indien van toepassing de Voorzitter van de Raad van Commissarissen en de accountant.

Bijwonen van de BAVA's en stemmen

U kunt als aandeelhouder de BAVA's op ons kantoor bijwonen om te stemmen of via gevolmachtigde stemmen (met het hieronder te downloaden Formulier Stemvolmacht).

Mochten wij meer aanmeldingen ontvangen voor het bijwonen van de vergadering(en) op ons kantoor dan er beschikbare plaatsen zijn, dan maken we er een hybride vergadering van. Aan de latere aanmelders wordt dan de mogelijkheid geboden de vergadering op afstand langs elektronische weg bij te wonen.Reageer voor 23 februari a.s.Wij verzoeken u graag om voor 23 februari a.s. te reageren als u als aandeelhouder een of meer BAVA's wilt bijwonen of via het Formulier Stemvolmacht wilt stemmen.

  • Belegt u in een of meerdere fondsen via ASN Bank, stuurt u dan een mail naar info@asnimpactinvestors.com waarin u aangeeft of u zelf aanwezig wilt zijn (en noteer hierbij ook uw beleggingsrekeningnummer) ofwel via het onderstaande stemvolmacht wilt stemmen. Stuurt u deze volmacht dan ondertekend naar ditzelfde e-mailadres.
  • Belegt u via een ander intermediair in een of meer van onze fondsen? Laat dan bij deze intermediair weten of u aanwezig wilt zijn ofwel via het ondertekend stemformulier wilt stemmen.

Oproeping tot het bijwonen van de BAVA's

Oproepingen tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V., van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en van ASN Biodiversiteitsfonds AIF N.V. :

Formulieren Stemvolmact

U kunt met de onderstaande formulieren stemvolmacht geven:

Agenda en Vergaderstukken