‘Ik zet hoop om in actie, dat ik dat als werk mag doen, geeft mij knetter veel energie'

Anouk Vegter is duurzaamheidsanalist bij ASN Impact Investors. Een van haar belangrijkste projecten: onderzoek naar een bredere bescherming van mensenrechten via de investeringen. ‘Ik maak werk van mijn hoop op een betere wereld.’

Anouk Vegter, Duurzaamheidsanalist

Wat doet een duurzaamheidanalist?

‘Ik heb na mijn studie Natuur- en Milieuwetenschappen een tijd gewerkt als milieudeskundige bij de overheid, maar wilde de financiële wereld leren kennen.’ ‘Dus om te leren hoe je met biodiversiteit herstellen en beschermen ook een financieel rendement kunt behalen, was natuurlijk de meest geweldige en positieve start in de financiële sector ooit. Ik heb ruim een jaar voor het ASN Biodiversiteitsfonds gewerkt en dat was enorm mooi en leerzaam werk, maar mijn expertise sluit nog beter aan bij mijn nieuwe rol als duurzaamheidsanalist. Ik doe research, denk mee en ondersteun als adviseur de collega’s bij de afwegingen die we continu maken rond duurzaamheid, mensenrechten en rendement.’

Hoe span jij je in voor mensenrechten?

‘Wie ASN Impact Investors kent, weet dat we ons onder meer sterk maken voor een leefbaar loon in de textielketen. Ik onderzoek hoe we dat kunnen uitbreiden, naar andere sectoren en naar andere sociale omstandigheden. De uitdaging is om mensenrechten te vervatten in concrete, meetbare doelstellingen waarover je met bedrijven in gesprek kunt gaan.’ ‘Vanzelfsprekend laten we alleen bedrijven tot ons duurzame universum toe die voldoen aan de arbeidsnormen van de International Labour Organisation van de VN. Maar dat is een minimum, we willen de lat hoger leggen. Ik kijk naar hoe we de mensenrechten beter kunnen beschermen dankzij onze investeringen.'

Hoe bescherm je als aandeelhouder mensenrechten?

‘Een hele kritische selectie van investeringen is het allerbelangrijkst. Maar vervolgens moet je ook echt werk maken van engagement. En dat doen we bij voorkeur niet alleen, we zoeken zo mogelijk de samenwerking met andere investeerders om onze invloed te bundelen en vergroten.’ ‘Sinds vorig jaar hebben we ons active ownership aangescherpt. We stemmen tegen decharge van bestuurders of de jaarrekening als een bedrijf geen geloofwaardige en ambitieuze doelstellingen heeft rond het klimaat. Mijn taak is om ook hier te onderzoeken hoe we dit engagement kunnen uitbreiden.’

Mensenrechten vormen een breed terrein, wat valt er nog meer onder?

‘Genderdiversiteit in de top is een praktisch voorbeeld van hoe je gelijkwaardigheid als aandeelhouder kunt bevorderen. Het is ook helder: je kunt streven naar een bepaald percentage vrouwen in het bestuur en daar je stemgedrag op aanpassen. Maar dan nog moet je je positie bepalen: ga je desinvesteren als een bedrijf geen 50/50-verhouding in de top heeft? En moet je eigenlijk wel meedoen aan het indelen van mensen in die twee hokjes? Tja, op dit moment is het een van de weinige nu al aanwezige praktische sturingsmiddelen met veel wetenschappelijke onderbouwing: een divers bestuur voert een duurzamere bedrijfsvoering. En we moeten nu actie ondernemen.’

'‘Je hebt als belegger geen goud, maar juist groen in handen. Ik heb in mijn jaar bij het ASN Biodiversiteitsfonds ervaren wat een enorm verschil je kunt maken door te investeren in projecten en slimme investeringsfondsen die bijvoorbeeld voedselketens verduurzamen.’'

‘Een ander onderwerp waar bedrijven indirect invloed op hebben omdat deze veelal via leveranciers van leveranciers worden geleverd: conflictgrondstoffen. Materialen als kobalt en lithium worden vaak gedolven in conflictgebieden als Congo, ze worden gewonnen onder mensonterende omstandigheden en veroorzaken veel milieuschade. Daar selecteren we bedrijven ook op, en we eisen van ze: vermijdt conflictgrondstoffen of zorg dat je beleid bijdraagt aan een mensvriendelijkere winning.’

Je klinkt alsof je echt vaart wilt maken

‘Je hebt als belegger geen goud, maar juist groen in handen. Ik heb in mijn jaar bij het ASN Biodiversiteitsfonds ervaren wat een enorm verschil je kunt maken door te investeren in projecten en slimme investeringsfondsen die bijvoorbeeld voedselketens verduurzamen.’ ‘Er zijn zoveel thema’s rond mensenrechten, biodiversiteit en klimaat waarin nog zo veel moet gebeuren. Ik vind het zorgwekkend om te zien hoe hard de wereld achteruitgaat en dat is een understatement. Daar moet en wil ik wat aan doen. Een collega hield me voor: blijf hopen, maar zorg dat het geen ijdele hoop is. Sindsdien slaap ik een stuk beter. Ik maak werk van een betere wereld. Ik zet hoop om in actie, dat ik dat 40 uur per week mag doen, is al heel erg zingevend en geeft mij knetter veel energie.'

Jij vertegenwoordigt - of je het wilt of niet - de jonge garde. Hoe duurzaam ben jij zelf?

‘Ik worstel zelf net zoals iedereen met mijn eigen gedrag en keuzes. Je wordt er maar al te vaak op gewezen hoe moeilijk het is om consequent te zijn, terwijl ik juist als duurzaamheidsanalist niet hypocriet wil zijn.’ ‘Ik merk aan mijn omgeving wel dat er een groeiend bewustzijn heerst. Daar begint het mee, want het leidt tot de gedachte: wat kan ik bijdragen? Het doet me goed dat als ik bijvoorbeeld een goede documentaire heb gezien en die post op LinkedIn en Instagram, mijn vrienden en netwerk dat ook weer delen. Zo dragen zij het duurzame geluid ook weer verder uit.

Lees meer over de impact van ASN Impact Investors op mensenrechten

in ons Impact Report.