‘We stappen nooit zomaar in een groene oplossing’

Stephan Langen, Hoofd Portfoliomanagement

Stephan Langen werd in 2022 verantwoordelijk voor het team specialisten dat de fondsen van de duurzame investeerder beheert. ‘Het is onze taak om impactbeleggen de schaal te geven die het verdient.

Je beheerde al de aandelenfondsen maar nu ga je over alle beleggingen. Hoe is dat?

‘Vooral een heel andere dynamiek: ik ben nu verantwoordelijk voor alle assets maar ook voor een heel team en onze beleggingsstrategieën. Het heeft mijn taak als belegger verbreed, de diversiteit is toegenomen wat betreft de sectoren en instrumenten. Bij fondsen als het ASN Microkredietfonds en het ASN Biodiversiteitsfonds ben je als investeerder veel meer zelf aan de bal dan bij beursgenoteerde aandelen. Je maakt een veel directere impact met je investeringsbesluiten.’

En hoe is het om een team te leiden?

‘Het zijn heel gedreven mensen, een mooie mix van mensen met heel veel ervaring en kennis en jonge mensen die aan het begin van hun carrière staan en zo mogelijk met nog meer passie vooruit willen. Ze staan goed in het leven, zijn erg betrokken en stellen andere vragen. Daar leren we van. Wat we doen, is echt nodig. Zij maken zich terecht zorgen over de wereld, want zij moeten straks dealen met de gevolgen van wat de afgelopen decennia is veroorzaakt.’ ‘De strategieën ontwikkelen we ook echt als team met elkaar door. We doen het samen en hebben elkaars kennis en ervaring nodig om te bepalen wat werkt, en wat niet, wat we kunnen toevoegen of wat we willen verwijderen.’

De zoektocht naar beursbedrijven die de transities versnellen gaat door?

‘Je zult geen namen van me horen, maar we houden de nieuwe ontwikkelingen scherp in de gaten die op meerdere gebieden de wereld beter kunnen maken: cleantech, healthtech, agritech. Het lijkt misschien meer het terrein van venture capital, maar waar technologie echt een gamechanger blijkt, kijken we welke rol wij erin kunnen spelen met onze visie op de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan smart grid-technologie, met oplossingen die het electriciteitsnetwerk toekomstbestendig maken. Daar moet echt veel geld naar toe om te zorgen voor een energievoorziening die geen CO2-uitstoot. Maar wij bekijken een potentiële investering in een bedrijf wel altijd holistisch: ook hoe een bedrijf omgaat met mensenrechten en biodiversiteit nemen we mee in onze analyse en beoordeling. Een duurzame doelstelling geeft je immers nog niet het recht je werknemers uit te persen. We stappen dus nooit zomaar in een mooie groene oplossing.'

Terugkijkend op 2022, wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?

‘Het jaar stond natuurlijk voor een deel in het teken van de nieuwe duurzaamheidsregels uit Europa: de SFDR-richtlijn. Het was een pittige klus om aan alle nieuwe formaliteiten te voldoen, maar ik kijk er toch ook wel met enige trots naar: we zijn in staat gebleken om met het beleid waar wij als voortrekker al 30 jaar voor staan aan te sluiten bij de vereisten uit Brussel. Dat al onze fondsen zich kwalificeren voor de ‘donkergroene’ status van artikel 9 zal voor niemand een verrassing zijn.’ ‘Voor de beleggingspraktijk ben ik erg enthousiast over het nieuwe instrument, de ITR ofwel Implied Temperature Rise waarmee onze analisten nu voor elk bedrijf kunnen ‘vooruitkijken’ of dat wel op weg is om de klimaatdoelen van Parijs te halen. De komende jaren kunnen we daarmee nagaan of bedrijven doen wat ze zeggen te doen. In plaats van het zoveelste keurmerk is dit echt een tool om stappen te maken in het echte leven. Het wordt een kwestie van tracken en in actie komen als je ziet dat een bedrijf niet op het juiste pad blijft.'

Je ziet het potentieel van duurzaam beleggen groter worden?

'Het is heel goed, belangrijk en nodig dat de vraag naar duurzaam beleggen toeneemt. Dat ook grote beleggers stappen zetten en bijvoorbeeld openlijk afscheid nemen van fossiele bedrijven. Dat bevestigt in feite onze zienswijze. Het versterkt onze missie als we erin slagen meer geld aan te trekken om op een goede manier te beleggen.’ Naast die divestments kunnen beleggers ook helpen impact beleggingen op te schalen. Het is onze taak om meer slimme beleggingsoplossingen te ontwikkelen die impactbeleggen de schaal geeft die het verdient.’

'‘ Ik geef nooit garanties, behalve deze: dat we met ons super gedreven en goede team alles op alles zetten. Ook om de financiële sector aan te jagen en te inspireren om hetzelfde te doen: de versnellers te versnellen’'

En als je vooruitkijkt naar 2030, het jaar waarin ASN Impact Investors met alle activiteiten Beyond net zero wil zijn?

‘We hebben hiervoor de strategieën op de plank liggen. Mits we ons aandeelhouderschap inzetten om bedrijven in de juiste richting te bewegen. Er zal ook in 2030 bij de aandelenfondsen CO2-uitstoot resteren, en daarom moeten fondsen als het ASN Biodiversiteitsfonds flink groeien. Daar zitten de spelers die echt een positieve impact maken.’ ‘Ik geef nooit garanties, behalve deze: dat we met ons super gedreven en goede team alles op alles zetten. Ook om de financiële sector aan te jagen en te inspireren om hetzelfde te doen: de versnellers te versnellen.’

Lees meer over de impact van ASN Impact Investors op mensenrechten

in ons Impact Report.