15/09/2021 Opheffing/Discontinuation ASN Duurzaam Mixfonds

Het ASN Duurzaam Mixfonds is op 15 september 2021 opgegaan in het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal

[this article in English]

ASN Impact Investors heeft in het belang van beleggers besloten om het ASN Duurzaam Mixfonds op te laten gaan in het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal en om vervolgens het ASN Duurzaam Mixfonds te liquideren.

Omdat we sinds 2017 ook het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal aanbieden - een fonds met dezelfde risico-indicator en meer spreiding - is het ASN Duurzaam Mixfonds op 15 september 2021 opgegaan in het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal.

Belangrijkste redenen voor het opheffen

De belangrijkste redenen voor het opheffen van het ASN Duurzaam Mixfonds zijn transparantie in het fondsenaanbod en de diversificatie in de Mixfondsportefeuille. Ondanks het feit dat de mix van asset categorie├źn (aandelen en defensievere beleggingen zoals obligaties) voor het ASN Duurzaam Mixfonds als het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal hetzelfde is (circa 45% in aandelenbeleggingen en 55% in defensievere beleggingen), is de invulling daarvan bij het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal anders.

Dit kan verwarrend voor beleggers zijn. Dat hebben we opgelost door het ASN Duurzaam Mixfonds op te laten gaan in het ASN Duurzame Mixfonds Neutraal. Het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal maakt onderdeel uit van een reeks van vijf duurzame mixfondsen met verschillende risicorendementsprofielen van Zeer Defensief tot en met Zeer Offensief. Het kunnen aanbieden van een selectie van duurzame mixfondsen voor verschillende risicorendementsprofielen was in 2017 niet de enige verbetering ten opzichte van het toen al bestaande duurzame mixfonds:

  • In het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal zijn de defensievere beleggingen verdeeld over zowel het ASN Duurzaam Obligatiefonds als de ASN Microkredietenpool. Microkrediet heeft heel andere karakteristieken dan staatsobligaties, wat de te verwachten volatiliteit verlaagd en het te verwachten rendement verhoogd van de obligatieportefeuille. Hierdoor kan beter invulling worden gegeven aan de dempende werking van obligaties in een portefeuille met aandelen.
  • Ook is de spreiding van de aandelenbelegging in dit fonds groter door verdeling van de aandelenbelegging over ook het ASN Milieu & Waterfonds en het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds.

De huidige beleggers in het ASN Duurzaam Mixfonds konden automatisch verhuizen naar het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal of een andere keuze maken. Bijvoorbeeld omdat hun situatie inmiddels is veranderd, waardoor ze nu een voorkeur hebben voor een Duurzaam Mixfonds met een ander risicoprofiel. Het stond de beleggers vrij om kosteloos uit te stappen of over te stappen naar een of meer andere ASN beleggingsfondsen. Voor alle beleggingsfondsen die ASN Impact Investors aanbiedt geldt het vooruitstrevende en uitgebreide duurzaamheidsbeleid.

Fondskosten

De fondskosten van het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal bedragen 0,90% per jaar, die van het ASN Duurzaam Mixfonds 0,65% per jaar.

Vergelijking nettorendement (na kosten)

Het nettorendement van een mixfonds wordt bepaald door het resultaat van de beleggingen minus de kosten van het mixfonds. In de tabel staan de nettorendementen na aftrek van de kosten van het betreffende mixfonds.

Alle fondsen waarin de nieuwe mixfondsenreeks beleggen, hebben een lange track record: Het ASN-Novib Microkredietfonds bestond op 14 juni 2021 25 jaar, het ASN Milieu & Waterfonds op 2 juli 2021 20 jaar en het ASN Duurzaam Small en Midcapfonds op 9 mei 15 jaar.

Raadpleeg voor meer informatie de toelichting die u ook op de Mededelingenpagina kunt vinden.

Heeft u vragen?

Neemt u dan contact met ons op via info@asnimpactinvestors.com of via contact

Delen op: