Dilemma: farma redt levens, maar duurzaam is de sector nog lang niet

In de coronapandemie bewijzen farmabedrijven zich als redders in nood, met vaccins die het verschil maken tussen leven en dood, tussen lockdown en vrijheid. Toch heeft de sector geen beste naam op het gebied van transparantie of duurzaamheid. Waarom en hoe ASN Impact Investors tóch investeert in de beste farmaspelers, leggen we graag uit.

Pfizer, AstraZeneca, Janssen: de aanbieders van vaccins tegen Covid-19 staan volop in de schijnwerpers. Mede dankzij hun razendsnel ontwikkelde en innovatieve vaccins is een deel van de wereldbevolking beter beschermd tegen Covid-19 en krijgen we onze vrijheid geleidelijk aan terug. Dat zorgt voor goodwill bij het publiek. De farmasector levert ook buiten coronatijden een belangrijke bijdrage aan de wereldwijde gezondheidszorg. Voor ASN Impact Investors is dat reden om in de sector te investeren, maar daarbij blijven we wel uiterst selectief. Want wat ons betreft moet de sector als geheel nog veel stappen maken op weg naar een volledig duurzame en transparante bedrijfsvoering.

Gebrek aan transparantie

Dat gebrek aan transparantie is dezer dagen al pijnlijk duidelijk bij de vaccins: net als veel geneesmiddelen zijn ze lang niet voor iedereen beschikbaar of betaalbaar. Moeten de armste inwoners van de wereld werkelijk wachten tot 2023 op een prik? Nee. Wij vinden het belangrijk dat medicijnen en vaccins wereldwijd beschikbaar zijn. Samen met andere investeerders hebben we de farmabedrijven daarom aangesproken op hun maatschappelijke rol. Wij hebben AstraZeneca bevraagd over zijn rol in wereldwijde levering en distributie van vaccins.

Maar er speelt meer in de farma-industrie dat op gespannen voet staat met eerlijke duurzame business. Medicijnen worden getest op dieren, voor klinische testen wordt regelmatig uitgeweken naar lage-inkomenslanden als Egypte en India. De meeste spelers weigeren bovendien inzage te geven in hun beloningsbeleid, terwijl onwenselijk is dat dat gericht is om vooral de meest winstgevende middelen aan te prijzen. En wat die winst betreft: die is vaak gigantisch. Hoe staat het met de verhouding tussen de marketing- en R&D-budgetten?

ASN-waardige bedrijven

Als we via onze beleggingsfondsen een bijdrage willen leveren aan een gezonde wereldbevolking, stappen we alleen in de bedrijven die voldoen aan ons stringente duurzaamheidsbeleid.

Om de ‘ASN-waardige’ bedrijven te selecteren, doen we voortdurend onderzoek. Naar de sector, en naar individuele bedrijven. We beoordelen de voor beleggers interessantste farmabedrijven met regelmaat op hun ethisch handelen, de wijze van ontwikkeling en distributie van medicijnen, hun marketing en hoe transparant ze zijn over beloningen.

Zijn we eenmaal ingestapt, dan blijven we als aandeelhouder de fondsen kritisch volgen. We evalueren elke 2 jaar de vorderingen die ze maken in duurzaamheid en transparantie, stellen daar ‘rapportkaarten’ over op en spreken ze consequent aan op onze bevindingen. Op deze manier hebben we op dit moment Astellas Pharma, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck KGaA, Novo Nordisk en Orion Oyj kunnen goedkeuren voor belegging. In 2019 moesten we afscheid nemen van Novartis, Merck & Co en Bristol-Myers Squibb. Bedrijven waar we onvoldoende vooruitgang en commitment zagen om te veranderen in de richting die we bij ASN Impact Investors voorstaan.

Hele mooie vooruitgang

Met vier grote partijen zijn we de afgelopen jaren extra intensief in gesprek geweest: AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Novartis en Novo Nordisk.

Om focus aan te brengen in onze engagement richten we ons daarbij op vier hoofdonderwerpen:

  • Ethisch handelen: welke procedures zijn er om omkopingen corruptie tegen te gaan?
  • Beloning
  • veilige producten: hoe waarborgt het bedrijf dat er veilige medicijnen worden geproduceerd?
  • Verantwoorde marketing: hoe zorgt het bedrijf ervoor dat medicijnen voor de juiste doeleinden en op een eerlijke wijze in de markt worden gezet?

    Met onze aanpak houden we de bedrijven scherp, en krijgen we ze ook in beweging. Astellas Farma liet in onze laatste evaluatie een heel mooie vooruitgang zien wat betreft zijn basisprocedures voor ethisch handelen, ontwikkeling en distributie en marketing. AstraZeneca liet bij ontwikkeling en distributie een verbetering zien waardoor het daar de hoogste score kreeg in onze rapportkaarten. Orion Oyj heeft vergeleken met twee jaar geleden zijn ethisch handelen nu intern verankerd en laat zijn ontwikkeling en distributie inmiddels extern beoordelen.

    In 2022 starten we de volgende ronde evaluaties van onze farma portfolio, als basis voor de dialoog met de bedrijven. Alles om de farmaceutische sector, die in coronatijd scoort, maar ook in de toekomst een onmisbare bijdrage aan de gezondheid van de wereldbevolking levert, aan te zetten tot verdere duurzame vooruitgang.

    Delen op: