Klimaatactieplan ASN Impact Investors

Klimaatactie raakt de kern van onze missie. Als impactbelegger streven wij vanuit ASN Impact Investors naar een duurzame en rechtvaardige wereld. Een gezond en veilig klimaat is daarvoor onmisbaar en omdat de uitstoot van broeikasgassen het klimaat bedreigt, komen we in actie.

Onze ambitie gaat verder dan "Parijs"

In 2018 hebben we ons ten doel gesteld om in 2030 met het totaal van onze beleggingen een positieve impact te hebben op het klimaat. Dat betekent dat het totaal van onze beleggingen vanaf dan meer broeikasgassen aan de atmosfeer onttrekken dan ze uitstoten. Die ambitie kunnen we alleen waarmaken als we samen optrekken met anderen. In 2019 tekenden we daarom het klimaatcommitment waarin partijen uit de financiële sector beloven een actieve bijdrage te leveren aan de uitvoering van het Klimaatakkoord en het Akkoord van Parijs. Onze eigen klimaatambitie gaat veel verder dan “Parijs”.

Beyond net zero

In ons Klimaatactieplan beschrijven we welke concrete acties we met al onze fondsen ondernemen om in 2030 beyond net zero uit te komen.De SFDR moet de duurzaamheidsaspecten van financiële producten helderder en transparanter maken, zodat beleggers meer inzicht krijgen in hoe duurzaam hun beleggingen zijn en beleggingsproducten beter met elkaar kunnen vergelijken op dit gebied.

Download ons Klimaatactieplan

Bij klimaatactie hoort ook samenwerking. Daarom is ASN onder meer mede-initiatiefnemer van het Partnership Carbon Accounting Financials (PCAF), dat een internationaal erkende methode ontwikkelde om CO2-prestaties van bedrijven te meten en hun voortgang te volgen. Want of het nu gaat om het in beweging krijgen van bedrijven en overheden, het vergelijkbaar en meetbaar maken van de resultaten of het inspireren van onze klanten: samenwerken is absoluut noodzakelijk. Wij nemen hierin graag onze verantwoordelijkheid en doen er alles aan om gezamenlijk die duurzame wereld dichterbij te brengen.

Meer informatie?

Neemt u voor meer informatie zeker contact met ons op.