Mededeling actualisatie prospectussen en wijziging voorwaarden ASN Beleggingsfondsen

Uitstel van 4 september naar 25 september

De op 31 juli 2023 aangekondigde wijzigingen van de respectievelijke voorwaarden en prospectussen van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Biodiversiteitsfonds N.V. worden op 25 september 2023 van kracht in plaats van op 4 september 2023.

Toelichting op de wijzigingen

Meer informatie over de wijzigingen vindt u in de onderstaande toelichtingen die wij op 31 juli 2023 publiceerden. Deze wijzigingen gaan dus in op 25 september 2023.

De geactualiseerde versies van de precontractuele informatieverschaffing voor financiĆ«le producten als bedoeld in artikel 9 van de SFDR voor de fondsen zijn reeds vanaf vandaag beschikbaar op onze SFDR pagina op onze website. Vanaf 25 september maakt deze geactualiseerde versie ook onderdeel uit van de prospectussen.

Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Biodiversiteitsfonds N.V. kunnen tot 22 september 2023 besluiten om hun aandelen in het betreffende fonds tegen de gebruikelijke voorwaarden te verkopen. De wijzigingen treden in werking op 25 september 2023, het wordt niet separaat bekend gemaakt dat deze wijzigingen per 25 september 2023 van kracht zijn. De nieuwe prospectussen van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Biodiversiteitsfonds N.V. zullen per die datum in werking treden en worden dan gepubliceerd op zowel de Documentenpagina als op de afzonderlijke fondspagina's van onze website.

Meer informatie of vragen?

Neem dan contact met ons op via info@asnimpactinvestors.com. Wij helpen u graag verder.

Delen op: