Mededelingen van de beheerder over 2019, 2018 en 2017

Hier vind je de eerder geplaatste mededelingen van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. over de ASN Beleggingsfondsen.

16-10-2019 Tijdelijk geen aankoop mogelijk van aandelen in ASN Groenprojectenfonds

Met ingang van woensdag 16 oktober om 16.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds tijdelijk gesloten voor aankoop van nieuwe aandelen. Lees meer hierover in de toelichting. Toelichting / statement.

30-07-2019 Wijziging beleggingsbeleid ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief.

Per 1 september 2019 wijzigt het beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief: de beleggingsportefeuille wordt uitgebreid met de ASN Microkredietpool. Lees meer hierover in de toelichting en in het addendum.

08-07-2019 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders ASN Beleggingsfondsen N.V. van 17 mei 2019.

01-07-2019 Wijziging beleggingsbeleid ASN Duurzaam Mixfonds Offensief.

Per 1 augustus 2019 wijzigt het beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Mixfonds Offensief: de beleggingsportefeuille wordt uitgebreid met de ASN Microkredietpool. Tevens wijzigen de fondskosten ten gevolge van de aanpassing van het beleggingsbeleid. Lees meer hierover in de toelichting en in het addendum.

28-05-2019 Aankondiging wijziging voorwaarden en actualisatie prospectus ASN Beleggingsfondsen N.V.

Per 1 juli 2019 wijzigt het beleggingsbeleid van de ASN Beleggingsfondsen. Tevens worden na afronding van de eerdere beleggingsbeleidswijziging van het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal de fondskosten aangepast van dit fonds. Voorts wordt het prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. geactualiseerd. Daarbij wordt het addendum van ASN Beleggingsfondsen N.V. verwerkt in het prospectus en worden er aanpassingen ter verduidelijking en ter verbetering van de leesbaarheid doorgevoerd. Lees meer hierover in de toelichting.

20-05-2019 Dividend van de ASN Beleggingsfondsen

De dividendbedragen zijn vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 17 mei 2019. Bijgaande advertentie is op 20 mei geplaatst in dagblad Trouw. Overzicht van de dividenden van alle ASN beleggingsfondsen:

Beleggingsfonds Dividend over 2018
ASN Duurzaam Aandelenfonds € 2,95*
ASN Duurzaam Obligatiefonds € 0,60*
ASN Duurzaam Mixfonds € 2,00*
ASN Milieu & Waterfonds € 0,35*
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds € 0,45*
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief € 0,65*
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief € 0,60*
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal € 0,60*
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief € 0,55*
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief € 0,70*
ASN Duurzaam Groenprojectenfonds € 0,10
ASN-Novib Microkredietfonds € 1,00*
* Voor deze fondsen geldt dat er 15% dividendbelasting wordt ingehouden.

05-04-2019 Oproepingsadvertentie voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders ASN Beleggingsfondsen 2019.

Op 17 mei 2019 vindt de algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. plaats. Aandeelhouders kunnen zich tot uiterlijk 9 mei 2019 laten aanmelden via hun intermediair. Lees meer hierover in de oproepingsadvertentie. De vergaderstukken en bijlagen zijn hier te raadplegen:

27-02-2019 Wijziging beleggingsbeleid ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal.

Per 1 april 2019 wijzigt het beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal: de beleggingsportefeuille wordt uitgebreid met de ASN Microkredietpool en de ASN Small & Midcappool. Lees meer hierover in de toelichting en in het addendum.

30-01-2019 Wijziging op- en afslagen.

Door de jaarlijkse actualisatie wijzigen per 31 januari 2019 de op- en afslagen voor de meeste ASN Beleggingsfondsen. Lees meer hierover in de toelichting en in het addendum.

24-12-2018 weer aankoop mogelijk in het ASN Groenprojectenfonds.

Met ingang van maandag 24 december om 09.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds weer open voor aankoop van nieuwe aandelen. Lees meer hierover in de toelichting/statement.

30-10-2018 Tijdelijk geen aankoop mogelijk in het ASN Groenprojectenfonds.

Met ingang van dinsdag 30 oktober om 16.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds tijdelijk gesloten voor aankoop van nieuwe aandelen. Lees meer hierover in de toelichting/statement.

31-08-2018 Wijziging beleggingsbeleid ASN Duurzaam Mixfonds Defensief.

Per 1 oktober 2018 wijzigt het beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief: de beleggingsportefeuille wordt uitgebreid met de ASN Microkredietpool en de ASN Small & Midcappool. Tevens wijzigen de fondskosten ten gevolge van de aanpassing van het beleggingsbeleid. Lees meer hierover in de toelichting en in het addendum.

24-08-2018 Correctie prospectus ASN Beleggingsfondsen N.V.

Op 2 juli 2018 is een gecorrigeerde versie van het prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. op deze website geplaatst. De correctie betreft de wijzigingen van het beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Obligatiefonds, het ASN-Novib Microkredietfonds, het ASN Duurzaam Mixfonds Offensief en het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief. Meer informatie over deze wijzigingen lees je verder beneden op deze pagina in de mededeling van 30 maart 2018. De wijzigingen waren tijdelijk – van 22 mei 2018 tot 2 juli 2018 – niet correct weergegeven in het prospectus.

09-07-2018 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders ASN Beleggingsfondsen N.V. van 24 mei 2018

30-06-2018 Wijziging beleggingsbeleid ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief

Per 1 augustus 2018 wijzigt het beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief: de beleggingsportefeuille wordt uitgebreid met de ASN Microkredietpool, de ASN Milieupool en de ASN Small & Midcappool. Tevens wijzigen de fondskosten ten gevolge van de aanpassing van het beleggingsbeleid. Lees meer hierover in de toelichting.

25-05-2018 Dividend van de ASN Beleggingsfondsen

De dividendbedragen zijn vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders en vergadering van participanten op 24 mei 2018. Bijgaande advertentie is op 25 mei geplaatst in dagblad Trouw. Overzicht van de dividenden van alle ASN beleggingsfondsen:

Beleggingsfonds Dividend over 2017
ASN Duurzaam Aandelenfonds € 2,50*
ASN Duurzaam Obligatiefonds € 0,75*
ASN Duurzaam Mixfonds € 2,25*
ASN Milieu & Waterfonds € 0,45*
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds € 0,55*
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief € 0,00
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief € 0,00
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal € 0,00
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief € 0,00
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief € 0,00
ASN Groenprojectenfonds € 0,10
ASN-Novib Microkredietfonds € 0,10*
*Voor deze fondsen geldt dat er 15% dividendbelasting wordt ingehouden.

11-04-2018 Oproepadvertentie voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders ASN Beleggingsfondsen 2018.

De oproepadvertentie voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van ASN Beleggingsfondsen N.V. is op 11 april 2018 geplaatst in dagblad Trouw. Aandeelhouders met een ASN Beleggingsrekening kunnen zich vanaf vandaag via de website van ASN Bank aanmelden.

30-03-2018 Wijziging beleggingsbeleid ASN Beleggingsfondsen.

Per 1 mei wijzigt het beleggingsbeleid van het ASN Obligatiefonds. Tevens vinden er aanpassingen plaats in het beleid van het ASN Microkredietfonds, het ASN Duurzaam Mixfonds Offensief en het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief. Lees meer hierover in de toelichting en het addendum.

31-01-2018 ASN Groenprojectenfonds weer open voor aankopen

Met ingang van 31 januari 2018 om 16.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds weer open voor aankoop van aandelen. Vanaf dit tijdstip kunnen aankooporders weer worden verwerkt. Meer informatie hierover leest u in deze toelichting.

23-11-2017 Tijdelijk geen aankoop mogelijk in het ASN Groenprojectenfonds

Met ingang van donderdag 23 november om 16.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds tijdelijk gesloten voor aankoop van nieuwe participaties. Meer informatie hierover leest u in onderstaande toelichting.

31-10-2017 Wijziging Voorwaarden ASN Beleggingsfondsen

Met ingang van 1 december 2017 wijzigen de voorwaarden van ASN Beleggingsfondsen N.V. De wijzigingen betreffen aanpassing van het beleggingsbeleid van de ASN Milieupool en de ASN Microkredietpool, de pools waarin belegd wordt door respectievelijk het ASN Milieu & Waterfonds, het ASN-Novib Microkredietfonds, het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief, het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal, het ASN Duurzaam Mixfonds Offensief en het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief.
Meer informatie hierover staat in de toelichting en addendum.

18-10-2017 Groenprojectenfonds weer open voor aankopen

Met ingang van 18 oktober om 16.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds weer open voor aankoop van aandelen. Vanaf dit tijdstip kunnen aankooporders weer worden verwerkt. Meer informatie hierover leest u in deze toelichting.

1-09-2017 Wijzigingen op- en afslagen

Door de jaarlijkse actualisatie wijzigen per 1 oktober de op- en afslagen voor de meeste ASN Beleggingsfondsen. Meer hierover lees je in de toelichting en het addendum.

16-06-2017 Verstoring in handel ASN-Novib Microkredietfonds en ASN Groenprojectenfonds verholpen

De verstoring, die was ingetreden op 12 juni 2017, is verlopen. Vanaf heden, vrijdag 16 juni 2017, is het mogelijk om aandelen te aan- en/of verkopen in het ASN-Novib Microkredietfonds (NL0012314652) of om aandelen te verkopen in het ASN Groenprojectenfonds (NL0012314660).

13-06-2017 Verstoring handel in ASN-Novib Microkredietfonds en ASN Groenprojectenfonds

In afwijking van hetgeen gepubliceerd in de toelichting van 12 mei 2017 over de herstructurering van de ASN Beleggingsfondsen, laat ACTIAM weten dat het tot nader order niet mogelijk is aandelen te aan- en/of verkopen in het ASN-Novib Microkredietfonds (NL0012314652) of om aandelen te verkopen in het ASN Groenprojectenfonds (NL0012314660). Deze situatie is op 12 juni 2017 ingetreden en via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

01-06-2017 Wijziging in uitbesteding en verlaging fondskosten

Vanaf 1 juli 2017 wijzigen de voorwaarden van ASN Beleggingsfondsen N.V. De wijzigingen betreffen de uitbesteding van de administratie, rapportage en verslaglegging van de ASN Beleggingsfondsen N.V. en de onderliggende subfondsen aan BNP Paribas Securities Services SCA. Onder deze subfondsen vallen per 12 juni 2017 naast de bestaande subfondsen ook het ASN Groenprojectenfonds en het ASN-Novib Microkredietfonds. Daarnaast worden per 1 juli 2017 de fondskosten verlaagd voor ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Duurzaam Mixfonds, ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief, ASN Duurzaam Mixfonds Defensief en ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal. Lees meer in de toelichting

12-05-2017 Aankonidigng herstructurering ASN Beleggingsfondsen N.V., ASN-Novib Microkredietfonds en ASN Groenprojectenfonds

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. en ACTIAM N.V. (de "Beheerder") kondigen hierbij aan dat zij voornemens zijn een herstructurering uit te voeren. Het ASN-Novib Microkredietfonds en het ASN Groenprojectenfonds zullen per 15 juni 2017 worden ondergebracht in de paraplustructuur van ASN Beleggingsfondsen N.V., waarbij participanten die momenteel deelnemen in het ASN-Novib Microkredietfonds en het ASN Groenprojectenfonds aandelen zullen verkrijgen in een corresponderende serie aandelen in het kapitaal van ASN Beleggingsfondsen N.V. Lees meer in de uitgebreide toelichting (pdf) 258kb.

25-04-2017 Oproeping buitengewone algemene vergadering ASN Beleggingsfondsen N.V.

Deze oproeping betreft de tweede vergadering omtrent het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap. Dit voorstel is reeds als agendapunt 10 ter stemming gebracht op de algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 20 april 2017. De Tweede Vergadering wordt gehouden op 6 juni 2017 om 09.30 uur te Den Haag, Bezuidenhoutseweg 153.

21-04-2017 Dividend van de ASN Beleggingsfondsen

De dividendbedragen zijn vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders en vergadering van participanten op 20 april 2017. Bijgaande advertenties zijn op 21 april geplaatst in dagblad Trouw. Overzicht van de dividenden van alle ASN beleggingsfondsen:

Beleggingsfonds Dividend over 2016
ASN Duurzaam Aandelenfonds € 2,15*
ASN Duurzaam Obligatiefonds € 0,60*
ASN Duurzaam Mixfonds € 1,75*
ASN Milieu & Waterfonds € 0,25*
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds € 0,70*
ASN Groenprojectenfonds € 0,30
ASN-Novib Microkredietfonds € 1,45*
*Voor deze fondsen geldt dat er 15% dividendbelasting wordt ingehouden