Nieuwe publicaties in het kader van de SFDR-regelgeving

Op 30 december publiceren we twee nieuwe documenten van elk beleggingsfonds in het kader van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

De SFDR komt voort uit het Sustainable Finance Action Plan (SFAP) dat duurzame beleggingen in de EU wil stimuleren om de klimaatdoelen van het Akkoord van Parijs en de Europese Green Deal te realiseren.

De SFDR moet de duurzaamheidsaspecten van financiƫle producten helderder en transparanter maken, zodat beleggers meer inzicht krijgen in hoe duurzaam hun beleggingen zijn en beleggingsproducten beter met elkaar kunnen vergelijken op dit gebied.

De SFDR deelt beleggingsfondsen in drie categorieĆ«n in, afhankelijk van de mate waarin ze duurzaamheid, bescherming van mensenrechten en goed ondernemingsbestuur nastreven. Alle ASN-beleggingsfondsen vallen in de meest duurzame categorie omdat zij duurzame beleggingen tot doel hebben. Daarmee zijn deze als artikel 9 fondsen geclassificeerd. 

Uit de SFDR vloeit voort, dat wij vanaf 30 december 2022 informatie over duurzaamheid verschaffen door middel van:

  1. Nieuwe gestandaardiseerde precontractuele productinformatie van elk beleggingsfonds in het prospectus; en

  2. Aanvullende productinformatie in een afzonderlijke Website disclosure per beleggingsfonds op de website.

In de nieuwe publicaties leggen we voor onze beleggingsfondsen uit:

  • Wat de duurzame beleggingsdoelstellingen van het betreffende fonds zijn;

  • Hoe we zorgen dat onze beleggingsstrategie daaraan bijdraagt;

  • Hoe we voorkomen dat onze beleggingen ernstige afbreuk doen aan onze duurzame doelstellingen;

  • Hoe we rekening houden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren;

  • Hoe we de duurzame resultaten meten en welke data we daarvoor gebruiken;

  • Hoe we via engagement de dialoog aangaan met de bedrijven waarin we beleggen om ze bewust te maken van het belang van duurzame prestaties.

Verschillen tussen de twee nieuwe publicaties

De beide publicaties gaan grotendeels over dezelfde onderwerpen. De Website Disclosure gaat iets uitgebreider in op onze duurzame werkwijze. De precontractuele informatie vermeldt bovendien hoe die aanpak past binnen het EU-beleid en de richtlijnen van internationale organisaties als de VN en de OESO rond duurzaam ondernemen.

Hier kunt u ze vinden

De precontractuele informatie is vanaf 30 december 2022 integraal onderdeel van het prospectus. De Website Disclosure van ieder beleggingsfonds kunt u raadplegen op de betreffende fondspagina en op de SFDR pagina op de website.