Wijziging fondsinformatie vanaf 2023: van Ebi naar Essentiële-informatiedocument (Eid)

Begin 2023 wordt de Essentiële beleggersinformatie (Ebi) voor alle fondsen vervangen door het Essentiële-informatiedocument (Eid). In dit nieuwe document vindt u voortaan alles over risico, rendement en andere belangrijke informatie over het beleggingsproduct.

Beleggers beschermd

Het Eid komt voort uit Europese regels die particuliere beleggers moeten beschermen en is verplicht gesteld door de AFM. Het document zet de belangrijkste informatie over het beleggingsproduct op een rij, zodat u als consument goed begrijpt waarin u belegt en wat de kosten en de risico's zijn. Maar ook hoeveel rendement u zou kunnen behalen. Deze nieuwe ‘bijsluiter’ helpt ook om het product te kunnen vergelijken met andere beleggingen.

Wat vindt u straks in het nieuwe Eid?

De Eid's van al onze fondsen worden vanaf 31 december gepubliceerd. Vanaf dan vindt u deze documenten dus op onze website. Hieronder geven we u meer informatie over de inhoud van het Eid en de verschillen met de huidige Ebi. 

 

Product

Een beschrijving van het product, de partij erachter en voor wie het beleggingsproduct is bedoeld. Deze beschrijving is uitgebreider dan u van de Ebi gewend bent. Het bevat naast de looptijd van het product ook de elementen die het rendement beïnvloeden, of het product actief of passief beheerd is en in welke mate. Als het gaat om een actief beheerd beleggingsfonds, bevat het een rendementsgrafiek over de afgelopen 10 jaar of 5 jaar.  Dit is afhankelijk van hoe lang het fonds bestaat. Daarnaast staat er of er dividend wordt uitgekeerd.

Vernieuwde risico-indicator

De risico's worden uitgebreider in kaart gebracht in het Eid. In de vernieuwde risico-indicator in het Eid wordt niet alleen het marktrisico, maar ook het kredietrisico (het risico van niet terugbetaalde leningen) meegenomen. Het aantal risicoklassen in de indicator loopt nog steeds van 1 tot en met 7, maar de manier waarop ze worden berekend, verandert.

Rendement

Om het verwachte rendement te schetsen, kijkt het Eid vooruit. De Ebi gaf inzicht in het rendement van de afgelopen 10 jaar. In plaats daarvan schetst het Eid vier mogelijke toekomstscenario's voor het financieel rendement: een positief scenario, een neutraal scenario, een negatief scenario en een stress-scenario. 

Kosten

Het Eid geeft ook inzicht in de fondskosten en hoe die zijn opgebouwd. Bij de Ebi ging het om de kosten van het afgelopen jaar, het nieuwe Eid berekent de gemiddelde jaarlijkse kosten vooraf, inclusief transactiekosten, in euro's en als percentage. Het Eid toont twee kostentabellen:

 1. Een tabel met de kosten in de loop van tijd: de kosten per jaar en de kosten over de minimaal aanbevolen periode om in het fonds te beleggen (de Recommended Holding Period (RHP)) van een belegging van 10.000 euro. Hierbij gaat het Eid uit van het neutrale scenario. Bij de kosten over de minimaal aanbevolen periode gaat het om cumulatieve kosten (alle kosten over de periode bij elkaar opgeteld). 

 2. Een tabel met de samenstelling van de kosten. Deze tabel lijkt op de tabel in de Ebi.

  Termijn

  Het Eid biedt, anders dan u gewend was van de Ebi, dus ook informatie over de minimaal aanbevolen periode om in het product te beleggen. Verder staan er de voorwaarden en eventuele kosten in die gelden bij voortijdig uitstappen.

  Overige informatie

  De overige informatie heeft betrekking op zaken als: waar kan ik terecht met klachten en welke garanties zijn er geregeld voor het geval er iets misgaat met de uitgevende instelling?

  Beleggers hoeven niets te doen

  De komst van het Essentiële-informatiedocument zorgt ervoor dat beleggers nog beter geïnformeerd worden. Afgezien daarvan verandert er niets en hoeven beleggers ook niets te doen. Het Eid van elk beleggingsfonds kunt u vanaf 1 januari raadplegen op de fondspagina’s, bij de andere documenten van elk beleggingsfonds.