Mededelingen van de beheerder 2018 en 2017

Hier vind je de geplaatste mededelingen van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. over de ASN Beleggingsfondsen.

30-03-2018 Wijziging beleggingsbeleid ASN Beleggingsfondsen.

Per 1 mei wijzigt het beleggingsbeleid van het ASN Obligatiefonds. Tevens vinden er aanpassingen plaats in het beleid van het ASN Microkredietfonds, het ASN Duurzaam Mixfonds Offensief en het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief. Lees meer hierover in de toelichting en het addendum.

31-01-2018 ASN Groenprojectenfonds weer open voor aankopen

Met ingang van 31 januari 2018 om 16.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds weer open voor aankoop van aandelen. Vanaf dit tijdstip kunnen aankooporders weer worden verwerkt. Meer informatie hierover leest u in deze toelichting.

23-11-2017 Tijdelijk geen aankoop mogelijk in het ASN Groenprojectenfonds

Met ingang van donderdag 23 november om 16.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds tijdelijk gesloten voor aankoop van nieuwe participaties. Meer informatie hierover leest u in onderstaande toelichting.

31-10-2017 Wijziging Voorwaarden ASN Beleggingsfondsen

Met ingang van 1 december 2017 wijzigen de voorwaarden van ASN Beleggingsfondsen N.V. De wijzigingen betreffen aanpassing van het beleggingsbeleid van de ASN Milieupool en de ASN Microkredietpool, de pools waarin belegd wordt door respectievelijk het ASN Milieu & Waterfonds, het ASN-Novib Microkredietfonds, het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief, het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal, het ASN Duurzaam Mixfonds Offensief en het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief.
Meer informatie hierover staat in de toelichting en addendum.

18-10-2017 Groenprojectenfonds weer open voor aankopen

Met ingang van 18 oktober om 16.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds weer open voor aankoop van aandelen. Vanaf dit tijdstip kunnen aankooporders weer worden verwerkt. Meer informatie hierover leest u in deze toelichting.

1-09-2017 Wijzigingen op- en afslagen

Door de jaarlijkse actualisatie wijzigen per 1 oktober de op- en afslagen voor de meeste ASN Beleggingsfondsen. Meer hierover lees je in de toelichting en het addendum.

16-06-2017 Verstoring in handel ASN-Novib Microkredietfonds en ASN Groenprojectenfonds verholpen

De verstoring, die was ingetreden op 12 juni 2017, is verlopen. Vanaf heden, vrijdag 16 juni 2017, is het mogelijk om aandelen te aan- en/of verkopen in het ASN-Novib Microkredietfonds (NL0012314652) of om aandelen te verkopen in het ASN Groenprojectenfonds (NL0012314660).

13-06-2017 Verstoring handel in ASN-Novib Microkredietfonds en ASN Groenprojectenfonds

In afwijking van hetgeen gepubliceerd in de toelichting van 12 mei 2017 over de herstructurering van de ASN Beleggingsfondsen, laat ACTIAM weten dat het tot nader order niet mogelijk is aandelen te aan- en/of verkopen in het ASN-Novib Microkredietfonds (NL0012314652) of om aandelen te verkopen in het ASN Groenprojectenfonds (NL0012314660). Deze situatie is op 12 juni 2017 ingetreden en via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

01-06-2017 Wijziging in uitbesteding en verlaging fondskosten

Vanaf 1 juli 2017 wijzigen de voorwaarden van ASN Beleggingsfondsen N.V. De wijzigingen betreffen de uitbesteding van de administratie, rapportage en verslaglegging van de ASN Beleggingsfondsen N.V. en de onderliggende subfondsen aan BNP Paribas Securities Services SCA. Onder deze subfondsen vallen per 12 juni 2017 naast de bestaande subfondsen ook het ASN Groenprojectenfonds en het ASN-Novib Microkredietfonds. Daarnaast worden per 1 juli 2017 de fondskosten verlaagd voor ASN Duurzaam Obligatiefonds, ASN Duurzaam Mixfonds, ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief, ASN Duurzaam Mixfonds Defensief en ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal. Lees meer in de toelichting

12-05-2017 Aankonidigng herstructurering ASN Beleggingsfondsen N.V., ASN-Novib Microkredietfonds en ASN Groenprojectenfonds

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. en ACTIAM N.V. (de "Beheerder") kondigen hierbij aan dat zij voornemens zijn een herstructurering uit te voeren. Het ASN-Novib Microkredietfonds en het ASN Groenprojectenfonds zullen per 15 juni 2017 worden ondergebracht in de paraplustructuur van ASN Beleggingsfondsen N.V., waarbij participanten die momenteel deelnemen in het ASN-Novib Microkredietfonds en het ASN Groenprojectenfonds aandelen zullen verkrijgen in een corresponderende serie aandelen in het kapitaal van ASN Beleggingsfondsen N.V. Lees meer in de uitgebreide toelichting (pdf) 258kb.

25-04-2017 Oproeping buitengewone algemene vergadering ASN Beleggingsfondsen N.V.

Deze oproeping betreft de tweede vergadering omtrent het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap. Dit voorstel is reeds als agendapunt 10 ter stemming gebracht op de algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 20 april 2017. De Tweede Vergadering wordt gehouden op 6 juni 2017 om 09.30 uur te Den Haag, Bezuidenhoutseweg 153.

21-04-2017 Dividend van de ASN Beleggingsfondsen

De dividendbedragen zijn vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders en vergadering van participanten op 20 april 2017. Bijgaande advertenties zijn op 21 april geplaatst in dagblad Trouw. Overzicht van de dividenden van alle ASN beleggingsfondsen:

Beleggingsfonds Dividend over 2016
ASN Duurzaam Aandelenfonds € 2,15*
ASN Duurzaam Obligatiefonds € 0,60*
ASN Duurzaam Mixfonds € 1,75*
ASN Milieu & Waterfonds € 0,25*
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds € 0,70*
ASN Groenprojectenfonds € 0,30
ASN-Novib Microkredietfonds € 1,45*
*Voor deze fondsen geldt dat er 15% dividendbelasting wordt ingehouden