Sustainability Related Disclosures (SFDR)

Publicaties over onze duurzaamheidsaanpak

De SFDR komt voort uit het Sustainable Finance Action Plan (SFAP) dat duurzame beleggingen in de EU wil stimuleren om de klimaatdoelen van het Akkoord van Parijs en de Europese Green Deal te realiseren.

De SFDR moet de duurzaamheidsaspecten van financiële producten helderder en transparanter maken, zodat beleggers meer inzicht krijgen in hoe duurzaam hun beleggingen zijn en beleggingsproducten beter met elkaar kunnen vergelijken op dit gebied. Alle ASN beleggingsfondsen hebben duurzame doelstellingen en zijn daarmee een artikel 9 product in de betekenis van de SFDR. Sinds onze oprichting in 1993 hechten wij veel waarde aan het versterken van maatschappelijke structuren en ecosystemen enerzijds en het beperken van schade door onze beleggingen aan de maatschappij en het milieu anderzijds. Klimaat, biodiversiteit en mensenrechten zijn de drie pijlers van ons duurzaamheidsbeleid

Het Beleggingsproces

In 'Het beleggingsproces van de ASN beleggingsfondsen' beschrijven we op hoofdlijnen hoe we voldoen aan de wettelijke voorschriften (waaronder de Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) die betrekking hebben op ons beleggingsproces.

Duurzaamheidsinformatie