Sustainability Related Disclosures (SFDR)

Publicaties over onze duurzaamheidsaanpak

De SFDR komt voort uit het Sustainable Finance Action Plan (SFAP) dat duurzame beleggingen in de EU wil stimuleren om de klimaatdoelen van het Akkoord van Parijs en de Europese Green Deal te realiseren.

De SFDR moet de duurzaamheidsaspecten van financiële producten helderder en transparanter maken, zodat beleggers meer inzicht krijgen in hoe duurzaam hun beleggingen zijn en beleggingsproducten beter met elkaar kunnen vergelijken op dit gebied.

Alle ASN beleggingsfondsen rapporteren onder artikel 9

Al onze beleggingsfondsen richten zich op het behalen van duurzame beleggingsdoelstellingen, daarom rapporteren alle ASN beleggingsfondsen onder artikel 9 van de SFDR. Sinds onze oprichting in 1993 hechten wij veel waarde aan het versterken van maatschappelijke structuren en ecosystemen enerzijds en het beperken van schade door onze beleggingen aan de maatschappij en het milieu anderzijds. Klimaat, biodiversiteit en mensenrechten zijn de drie pijlers van ons duurzaamheidsbeleid

Beschrijving van het beleggingsproces

In 'Het beleggingsproces van de ASN beleggingsfondsen' beschrijven we op hoofdlijnen hoe we voldoen aan de wettelijke voorschriften (waaronder de Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) die betrekking hebben op ons beleggingsproces.

PAI-tabel ASN Impact Investors

ASN Impact Investors publiceert vanaf juni 2023 jaarlijks de zogenaamde PAI-tabel op entiteitniveau. Principal Adverse Impacts (PAI’s) zijn in de SFDR gedefinieerd als de ‘belangrijkste ongunstigste effecten op duurzaamheidsfactoren’. Het betreft hier de belangrijke nadelige gevolgen van beleggingen voor het milieu en de maatschappij.

Duurzaamheidsinformatie van de fondsen

Precontractuele informatie van de fondsen