Werkwijze en omruilverhouding

Opheffing ASN Duurzaam Mixfonds

Op 15 september 2021 is het ASN Duurzaam Mixfonds opgegaan in het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal, waarna het ASN Duurzaam Mixfonds is geliquideerd. Raadpleeg voor meer informatie over de aanleiding hiervan de toelichting.

Op 15 september om 9.00 uur is volgens het reguliere proces de NAV (de net asset value of intrinsieke waarde) bepaald. De NAV bepaalde de omruilverhouding voor het opgaan in het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal of, afhankelijk van de keuze van individuele beleggers, voor de overgang naar een van de andere ASN Duurzame beleggingsfondsen.

 • De NAV voor het ASN Duurzaam Mixfonds op 15 september 2021: 106,241124
 • De NAV van het ASN Duurzaan Mixfonds Neutraal op 15 september 2021: 64,412677
 • De omruilverhouding op basis van deze NAV's is: 1,649382

  Hieronder staan de stappen in het kader van de overgang en opheffing op een rij.

  Belangrijkste stappen in het kader van de overgang en daarna opheffing
  15 september:
  9.00 uur Aanleveren NAV volgens het reguliere proces.
  9.15 uur Bepalen omwisselratio op basis van de NAV.
  9.30 uur Bevestigen en goedkeuren omwisselratio.
  9.30 uur Controleren en tekenen opdrachten voor omwisseling.
  12.30 uur Opstellen van akte voor de transactie en het uitvoeren van de juridische transactie
  13.00 uur Uitvoeren van de administratieve transities.
  16 september:
  15.00 uur Opleveren administratief transactieverslag
  17.00 uur Bevestigen en goedkeuren administratief transactieverslag
  17 september:
  17.00 uur Dag van levering (settlement)
  Na 17 september: Opheffing van het fonds