De Algemene Aandeelhoudersvergaderingen 2024: ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

Dit jaar vinden de jaarlijkse Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (Ava's) op twee verschillende data plaats:

  • 26 april 2024: Ava van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

  • 4 juni 2024: Ava's van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. en ASN Biodiversiteitsfonds N.V. (Druk hier voor meer informatie)

De aankomende Ava van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. wordt op 26 april 2024 om 10.00 uur gehouden op ons kantoor op de Bezuidenhoutseweg 153 te Den Haag. Op de vergadering zullen in ieder geval aanwezig zijn: het bestuur van de vennootschap, de secretaris, de Voorzitter van de Raad van Commissarissen en de accountant.

U kunt zich niet meer aanmelden

18 april 2024 was de laatste dag waarop u zich kon aanmelden voor het bijwonen of het via volmacht stemmen.

Oproeping tot het bijwonen van de Ava

Oproepingen tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

Agenda

Vergaderstukken