ASN Groenprojectenfonds

Belegt groen voor behoud en verbetering

van klimaat, milieu en natuur.

Handelskoers 27-01-2021 € 25,78

Fondskosten: 1,00%

Tijdelijk geen aankoop mogelijk van aandelen in het ASN Groenprojectenfonds

Met ingang van 1 oktober om 16:00 is het ASN Groenprojectenfonds tijdelijk gesloten voor aankoop van nieuwe aandelen. Lees meer hierover in de toelichting.

Belegt groen voor behoud en verbetering van klimaat, milieu en natuur.

Het ASN Groenprojectenfonds belegt minstens 70% van het fondsvermogen in aangewezen groenprojecten zoals bedoeld in de Regeling groenprojecten 2016 en de Regeling groenprojecten buitenland 2002. Daarmee draagt het fonds bij aan het behoud en de verbetering van klimaat, milieu en natuur. Het fonds financiert projecten in onder andere duurzaam bouwen, duurzame energie en decentrale energievoorziening. Het fonds belegt in onderhandse leningen en in aandelenkapitaal. De particuliere belegger heeft mogelijk een fiscaal voordeel bij het beleggen in dit fonds.

Het ASN Groenprojectenfonds financiert projecten die de overheid heeft aangewezen als groenprojecten. De overheid scherpt de regels voor groenprojecten voortdurend aan om vernieuwing – bijvoorbeeld op het gebied van energie en bosaanleg – te stimuleren.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Universum ASN Groenprojectenfonds

De beleggingen die zijn goedgekeurd voor het ASN Groenprojectenfonds vind je in het jaarverslag van dit fonds.

Documenten