ASN Groenprojectenfonds

Handelskoers

Lopende kosten: 1%

Tijdelijk geen aankoop mogelijk van aandelen in het ASN Groenprojectenfonds.

Met ingang van 20 november 2023 om 16.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds tijdelijk gesloten voor aankoop van nieuwe aandelen door beleggers.

Lees meer hierover in de toelichting:

Belegt groen voor behoud en verbetering van klimaat, milieu en natuur.

Het ASN Groenprojectenfonds belegt minstens 70% van het fondsvermogen in aangewezen groenprojecten zoals bedoeld in de Regeling groenprojecten 2016 en de Regeling groenprojecten buitenland 2002. Daarmee draagt het fonds bij aan het behoud en de verbetering van klimaat, milieu en natuur. Het fonds financiert projecten in onder andere duurzaam bouwen, duurzame energie en decentrale energievoorziening. Het fonds belegt in onderhandse leningen en in aandelenkapitaal. De particuliere belegger heeft mogelijk een fiscaal voordeel bij het beleggen in dit fonds.

Artikel 9

Dit beleggingsfonds is een Artikel 9 product in de betekenis van de SFDR. Dat betekent dat dit beleggingsfonds zich specifiek richt op het behalen van duurzame beleggingsdoelstellingen. Duurzaamheid is dan ook een verbindend en verplicht onderdeel van het beleggingsproces. Lees meer

Het ASN Groenprojectenfonds financiert projecten die de overheid heeft aangewezen als groenprojecten. De overheid scherpt de regels voor groenprojecten voortdurend aan om vernieuwing – bijvoorbeeld op het gebied van energie en bosaanleg – te stimuleren.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Universum ASN Groenprojectenfonds

De beleggingen die zijn goedgekeurd voor het ASN Groenprojectenfonds vindt u in het jaarverslag van dit fonds.

Kwartaalbericht ASN Groenprojectenfonds

Documenten