ASN Groenprojectenfonds

Handelskoers

Lopende kosten: 1%

ASN Groenprojectenfonds weer open voor aankopen.

Met ingang van woensdag 27 maart om 9 uur gaat het ASN Groenprojectenfonds weer open voor aankoop van nieuwe aandelen.

Lees meer hierover in de toelichting:

Belegt groen voor behoud en verbetering van klimaat, milieu en natuur.

Het ASN Groenprojectenfonds belegt minstens 70% van het fondsvermogen in aangewezen groenprojecten zoals bedoeld in de Regeling groenprojecten 2016 en de Regeling groenprojecten buitenland 2002. Daarmee draagt het fonds bij aan het behoud en de verbetering van klimaat, milieu en natuur. Het fonds financiert projecten in onder andere duurzaam bouwen, duurzame energie en decentrale energievoorziening. Het fonds belegt in onderhandse leningen en in aandelenkapitaal. De particuliere belegger heeft mogelijk een fiscaal voordeel bij het beleggen in dit fonds.

Duurzame beleggingsdoelstelling – Artikel 9

Dit beleggingsfonds richt zich specifiek op het behalen van duurzame beleggingsdoelstellingen, daarom rapporteert het fonds onder artikel 9 van de SFDR. Duurzaamheid is dan ook een verbindend en verplicht onderdeel van het beleggingsproces Lees meer

Het ASN Groenprojectenfonds financiert projecten die de overheid heeft aangewezen als groenprojecten. De overheid scherpt de regels voor groenprojecten voortdurend aan om vernieuwing – bijvoorbeeld op het gebied van energie en bosaanleg – te stimuleren.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Universum ASN Groenprojectenfonds

De beleggingen die zijn goedgekeurd voor het ASN Groenprojectenfonds vindt u in het jaarverslag van dit fonds.

Kwartaalbericht ASN Groenprojectenfonds

Documenten