Zo verrijkt u de wereld.

Alleen van een rijkere wereld kunt u de vruchten blijven plukken. Daarom belegt u bij ons alleen in bedrijven, instellingen en projecten die naast een financieel rendement ook een positieve bijdrage nastreven op het gebied van klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. Zo werken wij al 30 jaar. En we leggen de lat steeds hoger.

Bekijk de ASN beleggingsfondsen

Lees meer nieuws

Duurzaam Beleggen

ASN Impact Investors belegt in bedrijven, overheden en projecten die mens, dier en natuur respecteren. Die goede financiële resultaten en verwachtingen hebben en die – net als wij – vooruit kijken. Bedrijven met een goed doordachte strategie voor de toekomst die zich committeren aan bijvoorbeeld eerlijke lonen, het welzijn van mensen, slimmer (her)gebruik van grondstoffen en energie-efficiëntie. Duurzaam beleggen is een keuze voor de langere termijn. Wij oefenen invloed uit op de duurzame ontwikkeling met behulp van drie instrumenten: selectie, engagement en stemmen.

Duurzame keuzes

Publicaties in het kader van de SFDR-regelgeving

Door hun duurzame beleggingsdoelstelling rapporteren al onze beleggingsfondsen onder artikel 9 van de SFDRLees meer.

De ASN beleggingsfondsen zijn beursgenoteerd en verkrijgbaar via banken en andere financiële dienstverleners. Vraag ernaar bij uw bank of financiële dienstverlener.

Mededelingen

Lees de meest recente publicaties over de ASN beleggingsfondsen en toelichtingen op beleidswijzigingen binnen deze fondsen onder mededelingen.

Mededelingen