Toelichting op de koersontwikkeling van het ASN Groenprojectenfonds

Het zal u niet ontgaan zijn: ook de koers van het ASN Groenprojectenfonds is de afgelopen tijd een stuk gedaald. Dat heeft weinig te maken met hoe de groenprojecten draaien, maar veel met de actuele marktrente. We leggen graag uit hoe dat zit.

Waarin belegt het ASN Groenprojectenfonds?

Het ASN Groenprojectenfonds belegt in door de overheid erkende groenprojecten van ondernemingen, instellingen en non-profit organisaties in Nederland en - in mindere mate - het buitenland. Het fonds verstrekt op dit moment leningen aan circa 130 projecten rond duurzaam bouwen, duurzame energie (wind en zon) en decentrale energievoorziening.

Waaruit bestaan de inkomsten van het fonds?

De renteopbrengsten van de leningen vormen een belangrijk deel van de inkomsten van het fonds. Die leningen hebben meestal een looptijd van 10 tot 15 jaar. Dat is de periode waarin bijvoorbeeld wind- of zonneparken voldoende opbrengsten halen uit de energie die ze opwekken om rente en aflossing te betalen. De rente op alle leningen wordt netjes door de projecten betaald, want met de projecten gaat het uitstekend. De vraag naar duurzame energie is ook groter dan ooit, zeker door de oorlog in Oekraïne die fossiele energie duurder maakt.

Waarom daalt de koers van het ASN Groenprojectenfonds dan?

Dat de koers van het fonds onder druk staat, is een gevolg van de rentestand op de kapitaalmarkten. De afgelopen tijd is de rente sterk gestegen, en dat heeft een negatieve invloed op de waardering van de lopende leningen die het fonds in portefeuille heeft. We moeten voor de dagelijkse waardebepaling namelijk uitgaan van de actuele rentestand. Als die hoger is dan de rente van een bestaande lening, daalt de waarde van die lening, omdat de lening op dat moment minder oplevert dan een nieuwe lening zou opbrengen tegen de hogere actuele rente. Uiteindelijk is op de einddatum van de lening de volledige nominale waarde van de leningen (zijnde de investering van het fonds) weer terugbetaald. De terugbetaling is dus niet afhankeijlik van tussentijdse waardeschommelingen.

Blijft de koers dalen?

We hebben geen glazen bol en al helemaal geen invloed op de rentestanden. Maar andersom geldt in elk geval ook: zodra de stijging van de marktrente afvlakt, stopt ook de waardedaling van de leningen in portefeuille. De bestaande leningen lopen regelmatig af, en dat geld investeren we in nieuwe leningen. Die worden dan tegen de actuele - hogere - marktrente afgesloten en leveren dus een beter rendement op en hebben een rente die dichter bij de actuele rente ligt. Zodra de marktrente op een gegeven moment lager is dan die van onze leningen, stijgt de waarde van de leningen weer. En krijgt de koers van het ASN Groenprojectenfonds een positieve impuls.

Waarom beleggen in ons Groenprojectenfonds (nog steeds) aantrekkelijk is

U helpt de energietransitie ermee vooruit. Maar wel volgens de duurzame criteria van ASN Impact Investors. Niet elk zonne- of windproject voldoet namelijk aan de eisen rond klimaat, mensenrechten en biodiversiteit die wij stellen aan al onze beleggingen. Een commissie beoordeelt daarom elk groenproject afzonderlijk. Een project met zonnepanelen die in China zijn gemaakt door Oeigoerse dwangarbeiders wijzen we af, hoe groen en duurzaam het project verder ook is. We ruilen mensenrechten niet uit tegen klimaatwinst. En bij de projecten, zoals windmolens geldt dat ze voldoende draagvlak moeten hebben bij omwonenden.

De overheid heeft bovendien bepaald dat projecten alleen voor een groen label in aanmerking komen als ze een ‘onrendabele top’ hebben. Anders gezegd: als commerciële marktpartijen de financiering niet helemaal rond krijgen. Zo belegt u dus niet in het laaghangend fruit onder de zon- en windprojecten, maar in duurzame energie die kleinschaliger is of innovatief van karakter.

Tot slot komt u als particuliere belegger eventueel in aanmerking voor belastingvrijstelling én een heffingskorting van 0,7 procent. Voor de details verwijzen we u naar de Belastingdienst.

Hoe nu verder?

We mogen en kunnen niet voorspellen hoe de rente zich de komende tijd zal ontwikkelen. Wel verwachten we dat de leningen in de huidige portfeuille netjes terugbetaald gaan worden. Daarnaast zijn door de gestegen rente de rendementen op nieuwe projecten aantrekkelijker geworden. Door de sterk stijgende vraag naar duurzame energie zien we op dit moment veel interessante beleggingsmogelijkheden voor het ASN Groenprojectenfonds die we graag zouden willen financieren met het geld van onze belegger.


Meer informatie

Wilt u meer informatie over het ASN Groenprojectenfonds?

Fondspagina ASN Groenprojectenfonds

Heeft u een vraag? Mail naar info@asnimpactinvestors.com