Algemene Aandeelhoudersvergaderingen op 28 april 2023

De Algemene Aandeelhoudersvergaderingen (Ava) worden op 28 april 2023 gehouden op ons kantoor op de Bezuidenhoutseweg 153 te Den Haag:

  • 9.00 uur: Ava ASN Biodiversiteitsfonds N.V.
  • 10.00 uur: Ava ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.
  • 11.00 uur. Ava ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

Bijwonen van de Ava's en stemmen: reageer voor 20 april a.s.

U kunt als aandeelhouder de Ava's op ons kantoor bijwonen om te stemmen of u kunt via gevolmachtigde stemmen. Op onze Ava-pagina leest u hoe u dat kunt doen. Hier vindt u ook alle vergaderstukken.

In het geval wij meer aanmeldingen ontvangen voor het bijwonen van de vergadering(en) op ons kantoor dan er beschikbare plaatsen zijn, dan maken we er een hybride vergadering van. Aan de latere aanmelders wordt dan de mogelijkheid geboden de vergadering op afstand langs elektronische weg bij te wonen.