Het ASN Groenprojectenfonds is weer open voor de aankoop van aandelen

Met ingang van vandaag 16 maart 2022 is het ASN Groenprojectenfonds weer open voor de aankoop van aandelen.

Het ASN Groenprojectenfonds belegt minstens 70% van het fondsvermogen in aangewezen groenprojecten. Daarmee draagt het fonds bij aan het behoud en de verbetering van klimaat, milieu en natuur. Het fonds financiert projecten in onder andere duurzaam bouwen, duurzame energie en decentrale energievoorziening. Het fonds belegt in onderhandse leningen en in aandelenkapitaal.

Groene instelling

Het ASN Groenprojectenfonds heeft de status van ‘groene instelling’. Daardoor ontvangen de particuliere beleggers in het fonds een mogelijk fiscaal voordeel.

De wet stelt als voorwaarde aan groene instellingen dat hun feitelijke investeringen voor minstens zeventig procent bestaan uit het direct of indirect beleggen van vermogen in erkende groenprojecten.

Groenprojecten zijn door de overheid erkende projecten die in het belang zijn van de bescherming van het milieu.

Open

Sinds 21 december 2021 vanaf 16.00 uur was het ASN Groenprojectenfonds tijdelijk gesloten voor aankooporders. Het deel van de beleggingsportefeuille van het fonds dat in groenprojecten is belegd, dreigde kleiner te worden dan zeventig procent. Wanneer dit zou gebeuren, zou het fonds de status ’groene instelling’ kunnen verliezen. Beleggers zouden daardoor het mogelijke fiscale voordeel van hun groenbelegging ook kunnen verliezen.

Inmiddels zijn er weer zoveel leningen in de portefeuille groenprojecten uitgekeerd dat nieuwe instroom van middelen binnen het ASN Groenprojectenfonds weer mogelijk is zonder aan de grens van zeventig procent te geraken. Daarom heeft de fondsbeheerder besloten om het ASN Groenprojectenfonds weer open te stellen voor de aankoop van aandelen.

Ga voor meer informatie over het ASN Groenprojectenfonds naar onze fondspagina of neem contact met ons op.

Delen op: