Mededelingen over 2024

Hier vindt u de mededelingen over de ASN beleggingsfondsen.

02-02-2024 Aankondiging wijziging voorwaarden en aanpassing prospectus ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Biodiversiteitsfonds N.V.

ASN Impact Investors maakt hierbij het voornemen bekend om met ingang van 4 maart 2024 de voorwaarden te wijzigen en het prospectus aan te passen van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Biodiversiteitsfonds N.V.

Onder het voorbehoud dat door de algemene vergadering van aandeelhouders tot wijziging van de statuten van de vennootschap wordt besloten zullen de huidige prospectussen worden vervangen door nieuwe prospectussen van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Biodiversiteitsfonds N.V., welke prospectussen op 4 maart 2024 van kracht zullen worden. De voorwaardenwijziging betreft de introductie van nieuwe aandelenklassen teneinde het voor nieuwe klantgroepen mogelijk te maken om in de fondsen van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V., ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Biodiversiteitsfonds N.V. te beleggen. Tevens worden de op- en afslagen binnen ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. geactualiseerd en worden de addenda bij de prospectussen, waarin eerdere voorwaardenwijzigingen waren opgenomen, verwerkt in de doorlopende tekst van de prospectussen, inclusief de appendices. Lees meer hierover in de toelichting / Read more about this in the explanatory information.

18-01-2024 Oproeping buitengewone algemene vergadering ASN Biodiversiteitsfonds N.V.

Op 1 maart 2024 om 11.00 uur vindt een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Biodiversiteitsfonds N.V. (de Vennootschap) plaats in verband met een voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap. Aandeelhouders kunnen zich tot uiterlijk 23 februari 2024 laten aanmelden door hun intermediair. Lees meer hierover in de oproepingsadvertentie. De vergaderstukken en bijlagen zijn hier te raadplegen:

18-01-2024 Oproeping buitengewone algemene vergadering ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

Op 1 maart 2024 om 10.15 uur vindt een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. (de Vennootschap) plaats in verband met een voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap. Aandeelhouders kunnen zich tot uiterlijk 23 februari 2024 laten aanmelden door hun intermediair. Lees meer hierover in de oproepingsadvertentie. De vergaderstukken en bijlagen zijn hier te raadplegen:

18-01-2024 Oproeping buitengewone algemene vergadering ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V.

Op 1 maart 2024 om 9.30 uur vindt een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. (de Vennootschap) plaats in verband met een voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap. Aandeelhouders kunnen zich tot uiterlijk 23 februari 2024 laten aanmelden door hun intermediair. Lees meer hierover in de oproepingsadvertentie. De vergaderstukken en bijlagen zijn hier te raadplegen: