Tijdelijk geen uitgifte van aandelen ASN Groenprojectenfonds

Met ingang van 20 november 2023 om 16.00 uur, zal het ASN Groenprojectenfonds tijdelijk geen aandelen meer uitgeven. Aankooporders na 20 november 2023 om 16.00 uur, worden niet meer verwerkt.

TOELICHTING VAN DIT BESLUIT

English Explanation

GROENE INSTELLING

Het ASN Groenprojectenfonds heeft de status van ‘groene instelling’. Daardoor ontvangen de particuliere beleggers in het fonds een mogelijk fiscaal voordeel. De wet stelt als voorwaarde aan groene instellingen dat hun feitelijke investeringen voor minstens zeventig procent bestaan uit het direct of indirect beleggen van vermogen in erkende groenprojecten. Groenprojecten zijn door de overheid erkende projecten die in het belang zijn van de bescherming van het milieu.

GROEI

De afgelopen periode is er veel geld belegd in het ASN Groenprojectenfonds. Tegenover deze instroom moet een even grote groei van nieuwe groenprojecten in de portefeuille staan. Echter, het uitbetalingstempo van de nieuw toegezegde leningen loopt niet meer synchroon met de nieuwe instroom door beleggers. Als gevolg daarvan dreigt het deel van de beleggingsportefeuille van het ASN Groenprojectenfonds dat in groenprojecten is belegd, kleiner te worden dan zeventig procent. Wanneer dit zou gebeuren, zou het fonds de status ‘groene instelling’ kunnen verliezen. Huidige beleggers zouden daardoor het mogelijke fiscale voordeel van hun groenbelegging kunnen verliezen.

TIJDELIJKE SLUITING

Om te voorkomen dat de beleggingen in groenprojecten onder de zeventig procent van het fondsvermogen dalen, sluit de fondsbeheerder, ASN Impact Investors, tijdelijk het fonds. Dat wil zeggen dat beleggers gedurende de periode van sluiting geen nieuwe aandelen in het ASN Groenprojectenfonds kunnen kopen. U kunt de aandelen in het ASN Groenprojectenfonds die u in bezit heeft, wel verkopen.

MEER INFORMATIE

Meer informatie over het ASN Groenprojectenfonds vindt u in het prospectus en op de website. Zodra ASN Impact Investors het fonds weer openstelt, zal dit op onze website onder ‘mededelingen’ en op de fondspagina worden vermeld.