Mededelingen over 2023

Hier vindt u de mededelingen over de ASN beleggingsfondsen.

29-04-203 Vastgestelde dividendbedragen op de Ava's op 28 april 2023

In de jaarlijkse Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders die op 28 april 2023 zijn gehouden, zijn over het boekjaar 2022 de dividendbedragen per aandeel vastgesteld. Hier vindt u de vastgestelde dividendbedragen per aandeel.

17-03-2023 Algemene Aandeelhoudersvergaderingen op 28 april 2023

De aankomende Algemene Aandeelhoudersvergaderingen (Ava) van ASN Biodiversiteitsfonds N.V., van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. en ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. vinden plaats in de ochtend van 28 april 2023. U vindt de exacte tijden, de vergaderstukken en informatie over hoe u de vergadering kunt bijwonen of via volmacht kunt stemmen op onze Ava pagina.

14-03-2023 Wijziging op- en afslagen

Door de jaarlijkse actualisatie wijzigen per 15 maart 2023 de op- en/of afslagen voor het ASN Duurzaam Obligatiefonds, het ASN Duurzaam Aandelenfonds en het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds. Lees meer hierover in de toelichting en in het addendum. / Read more about it in the explanatory information and in the addendum.

17-02-2023 Addendum bij het prospectus van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V.

Met ingang van 20 maart 2023 wijzigen de voorwaarden van het ASN Groenprojectenfonds. Het fonds mag, dan naast het (in beperkte mate) financieren van beleggingen met vreemd vermogen, ook vreemd vermogen aantrekken voor liquiditeitsdoeleinden. Lees hier meer over in de toelichting en in het addendum.

Mededelingen over de afgelopen jaren:

Mededelingen van de beheerder over 2022

Mededelingen van de beheerder over 2021

Mededelingen van de beheerder over 2020

Mededelingen van de beheerder over 2019, 2018 en 2017