Mededelingen van de beheerder

Hier vind je de laatste mededelingen van ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. over de ASN Beleggingsfondsen.

11-02-2020 Wijziging op- en afslagen.

Door de jaarlijkse actualisatie wijzigen per 13 februari 2020 de op- en afslagen voor de meeste ASN Beleggingsfondsen. Lees meer hierover in de toelichting en in het addendum.

03-02-2020 Oproeping tweede buitengewone algemene vergadering ASN Beleggingsfondsen N.V.

Op 16 maart 2020 om 9.00 uur vindt de tweede buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. (de Vennootschap) plaats in verband met het voorstel tot splitsing van de Vennootschap. Het voorstel tot splitsing is reeds als agendapunt 3 geagendeerd op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden op 13 maart 2020 (de Eerste Algemene Vergadering). Voor het geval dat op de Eerste Algemene Vergadering het quorum niet zou zijn bereikt roept het bestuur van de Vennootschap deze tweede buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap bijeen (de Tweede Algemene Vergadering) teneinde over de voorgestelde splitsing te besluiten. Op de Tweede Algemene Vergadering kan op het voorstel tot splitsing van de Vennootschap worden besloten ongeacht het ter Tweede Algemene Vergadering aanwezige deel van het geplaatste kapitaal. Houders van (rechten inzake) aandelen worden hier uitdrukkelijk op gewezen. Aandeelhouders kunnen zich tot uiterlijk 9 maart 2020 laten aanmelden door hun intermediair. Lees meer hierover in de oproepingsadvertentie. De vergaderstukken en bijlagen zijn hier te raadplegen:

31-01-2020 Oproeping buitengewone algemene vergadering ASN Beleggingsfondsen N.V.

Op 13 maart 2020 om 9.00 uur vindt een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. (de Vennootschap) plaats in verband met een voorgenomen splitsing van de Vennootschap. In deze vergadering kan slechts tot de splitsing van de Vennootschap worden besloten indien de aanwezigen tenminste 95% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Aandeelhouders kunnen zich tot uiterlijk 5 maart 2020 laten aanmelden door hun intermediair. Lees meer hierover in de oproepingsadvertentie. De vergaderstukken en bijlagen zijn hier te raadplegen:

16-10-2019 Tijdelijk geen aankoop mogelijk van aandelen in ASN Groenprojectenfonds

Met ingang van woensdag 16 oktober om 16.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds tijdelijk gesloten voor aankoop van nieuwe aandelen. Lees meer hierover in de toelichting. Toelichting / statement.

30-07-2019 Wijziging beleggingsbeleid ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief.

Per 1 september 2019 wijzigt het beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief: de beleggingsportefeuille wordt uitgebreid met de ASN Microkredietpool. Lees meer hierover in de toelichting en in het addendum.

08-07-2019 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders ASN Beleggingsfondsen N.V. van 17 mei 2019.

01-07-2019 Wijziging beleggingsbeleid ASN Duurzaam Mixfonds Offensief.

Per 1 augustus 2019 wijzigt het beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Mixfonds Offensief: de beleggingsportefeuille wordt uitgebreid met de ASN Microkredietpool. Tevens wijzigen de fondskosten ten gevolge van de aanpassing van het beleggingsbeleid. Lees meer hierover in de toelichting en in het addendum.

28-05-2019 Aankondiging wijziging voorwaarden en actualisatie prospectus ASN Beleggingsfondsen N.V.

Per 1 juli 2019 wijzigt het beleggingsbeleid van de ASN Beleggingsfondsen. Tevens worden na afronding van de eerdere beleggingsbeleidswijziging van het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal de fondskosten aangepast van dit fonds. Voorts wordt het prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. geactualiseerd. Daarbij wordt het addendum van ASN Beleggingsfondsen N.V. verwerkt in het prospectus en worden er aanpassingen ter verduidelijking en ter verbetering van de leesbaarheid doorgevoerd. Lees meer hierover in de toelichting.

20-05-2019 Dividend van de ASN Beleggingsfondsen

De dividendbedragen zijn vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 17 mei 2019. Bijgaande advertentie is op 20 mei geplaatst in dagblad Trouw. Overzicht van de dividenden van alle ASN beleggingsfondsen:

Beleggingsfonds Dividend over 2018
ASN Duurzaam Aandelenfonds € 2,95*
ASN Duurzaam Obligatiefonds € 0,60*
ASN Duurzaam Mixfonds € 2,00*
ASN Milieu & Waterfonds € 0,35*
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds € 0,45*
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief € 0,65*
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief € 0,60*
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal € 0,60*
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief € 0,55*
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief € 0,70*
ASN Duurzaam Groenprojectenfonds € 0,10
ASN-Novib Microkredietfonds € 1,00*
* Voor deze fondsen geldt dat er 15% dividendbelasting wordt ingehouden.

05-04-2019 Oproepingsadvertentie voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders ASN Beleggingsfondsen 2019.

Op 17 mei 2019 vindt de algemene vergadering van aandeelhouders van ASN Beleggingsfondsen N.V. plaats. Aandeelhouders kunnen zich tot uiterlijk 9 mei 2019 laten aanmelden via hun intermediair. Lees meer hierover in de oproepingsadvertentie. De vergaderstukken en bijlagen zijn hier te raadplegen:

27-02-2019 Wijziging beleggingsbeleid ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal.

Per 1 april 2019 wijzigt het beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal: de beleggingsportefeuille wordt uitgebreid met de ASN Microkredietpool en de ASN Small & Midcappool. Lees meer hierover in de toelichting en in het addendum.

30-01-2019 Wijziging op- en afslagen.

Door de jaarlijkse actualisatie wijzigen per 31 januari 2019 de op- en afslagen voor de meeste ASN Beleggingsfondsen. Lees meer hierover in de toelichting en in het addendum.

24-12-2018 weer aankoop mogelijk in het ASN Groenprojectenfonds.

Met ingang van maandag 24 december om 09.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds weer open voor aankoop van nieuwe aandelen. Lees meer hierover in de toelichting/statement.

30-10-2018 Tijdelijk geen aankoop mogelijk in het ASN Groenprojectenfonds.

Met ingang van dinsdag 30 oktober om 16.00 uur is het ASN Groenprojectenfonds tijdelijk gesloten voor aankoop van nieuwe aandelen. Lees meer hierover in de toelichting/statement.

31-08-2018 Wijziging beleggingsbeleid ASN Duurzaam Mixfonds Defensief.

Per 1 oktober 2018 wijzigt het beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Mixfonds Defensief: de beleggingsportefeuille wordt uitgebreid met de ASN Microkredietpool en de ASN Small & Midcappool. Tevens wijzigen de fondskosten ten gevolge van de aanpassing van het beleggingsbeleid. Lees meer hierover in de toelichting en in het addendum.

24-08-2018 Correctie prospectus ASN Beleggingsfondsen N.V.

Op 2 juli 2018 is een gecorrigeerde versie van het prospectus van ASN Beleggingsfondsen N.V. op deze website geplaatst. De correctie betreft de wijzigingen van het beleggingsbeleid van het
ASN Duurzaam Obligatiefonds, het ASN-Novib Microkredietfonds, het ASN Duurzaam Mixfonds Offensief en het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief. Meer informatie over deze wijzigingen lees je verder beneden op deze pagina in de mededeling van 30 maart 2018. De wijzigingen waren tijdelijk – van 22 mei 2018 tot 2 juli 2018 – niet correct weergegeven in het prospectus.

09-07-2018 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders ASN Beleggingsfondsen N.V. van 24 mei 2018

30-06-2018 Wijziging beleggingsbeleid ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief

Per 1 augustus 2018 wijzigt het beleggingsbeleid van het ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief: de beleggingsportefeuille wordt uitgebreid met de ASN Microkredietpool, de ASN Milieupool en de ASN Small & Midcappool. Tevens wijzigen de fondskosten ten gevolge van de aanpassing van het beleggingsbeleid. Lees meer hierover in de toelichting.

25-05-2018 Dividend van de ASN Beleggingsfondsen

De dividendbedragen zijn vastgesteld tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders en vergadering van participanten op 24 mei 2018. Bijgaande advertentie is op 25 mei geplaatst in dagblad Trouw. Overzicht van de dividenden van alle ASN beleggingsfondsen:

Beleggingsfonds Dividend over 2017
ASN Duurzaam Aandelenfonds € 2,50*
ASN Duurzaam Obligatiefonds € 0,75*
ASN Duurzaam Mixfonds € 2,25*
ASN Milieu & Waterfonds € 0,45*
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds € 0,55*
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief € 0,00
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief € 0,00
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal € 0,00
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief € 0,00
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief € 0,00
ASN Groenprojectenfonds € 0,10
ASN-Novib Microkredietfonds € 0,10*
*Voor deze fondsen geldt dat er 15% dividendbelasting wordt ingehouden.

11-04-2018 Oproepadvertentie voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders ASN Beleggingsfondsen 2018.

De oproepadvertentie voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van ASN Beleggingsfondsen N.V. is op 11 april 2018 geplaatst in dagblad Trouw. Aandeelhouders met een ASN Beleggingsrekening kunnen zich vanaf vandaag via de website van ASN Bank aanmelden.

Oudere berichten

Berichten die zijn geplaatst door de beheerder in 2017 vind je op mededelingen van de beheerder 2017.